Kjøp av aksjer av primærinnsidere

Report this content

Oslo, 3. mai 2019

I dag, 3. mai 2019, ble totalt 178 382 aksjer i DNB ASA kjøpt på vegne av enkelte ledende ansatte og risikotakere. Kjøpet ble utført samlet med en snittpris per aksje på NOK 159,5625.

Aksjene ble kjøpt i henhold til finansforetakslovens forskrifter om godtgjørelse i finansinstitusjoner hvor det fremgår at minst halvparten av årlig variabel godtgjørelse skal tildeles som aksjer og være underlagt bindingstid.

De ansatte har blitt gitt en kompensasjon for reduksjon i aksjenes verdi som følge av bindingstiden, tilsvarende om lag 6,2 %.

En liste over primærinnsidere i DNB ASA som har økt sin aksjebeholdning er vedlagt.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:
Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Abonner

Dokumenter og linker