Kjøp av aksjer av primærinnsidere

Report this content

I dag, 11. februar 2021, ble totalt 18 584 aksjer i DNB ASA kjøpt på vegne av enkelte ledende ansatte. Kjøpet ble utført samlet med en snittpris per aksje på NOK 167,6149.

Aksjene er kjøpt i henhold til aksjeprogrammet som ble godkjent av generalforsamlingen 30. juni 2020. Aksjer som erverves gjennom programmet har bindingstid frem til deltakeren trer ut av konsernledelsen, og blir deretter frigitt over en periode på tre år.

En liste over primærinnsiderne i DNB ASA som har økt sin aksjebeholdning er vedlagt.

Denne informasjonen er meldepliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

For ytterligere informasjon:
Investorkontakter:
Rune Helland, head of Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250
Anne Engebretsen, Senior Advisor, tlf. 452 24 374