Kjøp av aksjer av primærinnsidere

Report this content

I dag, 30. april 2020, ble totalt 178 106 aksjer i DNB ASA kjøpt på vegne av enkelte ledende ansatte og risikotakere. Kjøpet ble utført samlet med en snittpris per aksje på NOK 180,6076.

Aksjene ble kjøpt i henhold til finansforetakslovens forskrifter om godtgjørelse i finansinstitusjoner hvor det fremgår at minst halvparten av årlig variabel godtgjørelse skal tildeles som aksjer og være underlagt bindingstid.

De ansatte har blitt gitt en kompensasjon for reduksjon i aksjenes verdi som følge av bindingstiden, tilsvarende om lag 12,0 %.

En liste over primærinnsidere i DNB ASA som har økt sin aksjebeholdning er vedlagt.

Denne informasjonen er meldepliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt: Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250

Abonner