Kjøper bankbygg i Bjørvika

Report this content


DNB Scandinavian Property Fund kjøper Østbygget i Bjørvika fra DNB Liv for en netto eiendomsverdi på NOK 1,224 mrd. Overtagelse fant sted 1. juli 2015.

Eiendommen, som er ett av tre bygg leiet av DNB konsernet, ble overtatt fra OSU i desember 2013. Bygget har en meget attraktiv beliggenhet i Barcoderekken og tilfredsstiller alle nåtidens krav til funksjonelle og miljømessige løsninger. Totalt areal er 17.862 m2.

– For fondet er et kjøp av Østbygget en god og langsiktig investering i et av Oslos mest attraktive kontorområder. I tillegg til Østbygget eier fondet også Vestbygget på 12.804 m2. Byggene sikrer fondet en strategisk posisjon i et marked som vi forventer vil utvikle seg positivt i årene som kommer, sier adm. dir. Gro Boge i DNB Næringseiendom, forvalter av byggene til DNB Liv og DNB Scandinavian Property Fund.

DNB Scandinavian Property Fund er et eiendomsfond som bl.a. retter seg mot institusjonelle investorer og små og mellomstore pensjonskasser. Komittert kapital er ca. NOK 4,9
mrd.

DNB Scandinavian Property Fund har nylig gjennomført en emisjon mot norske institusjonelle investorer på i overkant av NOK 420 mill. Dermed har fondet hittil i år hentet nær NOK 1 mrd fra norske investorer utenfor DNB-konsernet.

- Hele 16 investorer tegnet seg i denne emisjonen, og av disse er 6 nye investorer i fondet. Fondets solide avkastning over tid, med 8,4 prosent som årlig gjennomsnitt de siste 5 årene, har nok bidratt til den store interessen, i tillegg til at eiendom generelt for tiden gir attraktiv avkastning sammenlignet med andre investeringsalternativer.

- Kapitalen fondet har fått inn via emisjonen har vært en viktig bidragsyter til å muliggjøre kjøpet av Østbygget, men fondet har også tilgjengelige midler til nye investeringer, sier Boge.

Kontaktperson i DNB Næringseiendom

Adm.dir. Gro Boge

Tlf. 91895551

Bilder: https://www.flickr.com/photos/dnb_nor/sets/72157633313567153

Abonner