Kloakken kan bli tett uten dovett

- Tett avløp kan bli svært kostbart. Noen ganger holder det med å spyle opp røret, men i verste fall kan både skadene, oppryddingsarbeid og installering av nye rør bli svært omfattende og kostbart, sier skadeleder i DNB Skadeforsikring, Anne Stine Eger Mollestad

Hun får støtte av overingeniør Vivi Paulsen fra Dovett-kampanjen, som arbeider med å bedre kunnskapen om hva som kan kastes i avløpssystemet.

- Det er et stort problem at mange bruker kloakksystemet som en søppelbøtte. Når du kaster ting som våtservietter, q-tips eller fett i toalettet, bidrar det til å tette avløpsrørene. Det kan føre til oversvømmelser både hjemme hos deg og andre steder i kloakksystemet, sier hun.

- Vi ser at det stadig tilbys nye produkter med våtservietter på markedet, og noen er til og med merket med at de kan spyles ned i do. Våtservietter til f.eks. sminkefjerning, bleieskift og rengjøringsservietter. Disse løser seg opp mye tregere enn dopapir, og noen løser seg ikke opp i det hele tatt. Hvis man kaster disse i do, kan de lett feste seg på steder i avløpsrøret som har en svakhet, og kan føre til at avløpet blir tett. VA-bransjen i Norge fraråder folk å kaste alle typer våtservietter i do.

Rør gror igjen
Erfaringsmessig er det ikke lett å si hva som skaper et tilbakeslag i rør, men det som er sikkert er at avløpsledninger gror igjen over tid. Dette kan da være snakk om avleiringer av fett, såpe, hår og rust eller at gjenstander blir kastet i avløpet.

- Vår erfaring viser at det i de fleste tilfeller er jevnlig tilførsel av fett/matoljer og fettholdige matrester som er hovedårsaken til avleiringer i avløpsledninger. Dette problemet er spesielt stort nå i jula. Vår anbefaling er å tørke ut fett fra stekepanne med tørkepapir før du tar oppvasken. Eventuelt helle over rester av fettholdig mat i en melkekartong, teipe igjen, og kasten denne i søpla, sier Eger Mollestad.

Når rør blir tett spyles ledningen opp og det foretas en kamerakontroll. Ifølge DNB Skadeforsikring er det sjelden det oppstår et tett rør uten at det finnes skader eller svakheter på røret. Det fremkommer gjerne av kamerakontrollen at røret har en svakhet, som for eksempel at røret er delvis klemt inn eller det har oppstått glipper i en skjøt. Når kameraet sjekker tilstanden er røret spylt rent, og vi vet ikke om det er ”naturlige forekomster i kloakkrør” som har tettet seg, eller om prosessen er fremskyndet av at for eksempel fremmedlegemer er puttet i do.

- Forsikringen dekker reparasjon av oppdagede skader på røret så lenge rørene er mindre enn 20 år gammel. Jo eldre rørene er, jo mindre får man igjen på forsikringen. Det betyr at huseiere med eldre avløpsrør av jern eller betong tar en risiko for å pådra seg store reparasjonskostnader hvis de ikke utviser dovett, sier Eger Mollestad 

Ikke kast gjenstander i do!
Årsaker til tilbakeslag i avløp kan være mange, men det hersker liten tvil om at mye av kilden til problemet stammer fra gjenstander vi kaster i do. Hvis huseier har vist uaktsomhet kan det føre til avkorting på forsikringen.

- Det avsløres fort når huseier eller håndverker har tømt f.eks flislim eller avrettingsmasse i do. Da tetter rørene seg, og det lar seg ikke spyle ut. Men rør kan også tettes av at andre gjenstander blir kastet i avløp. Unngå å kaste ting i avløpet som kan blokkere rørene, og bruk god gammel folkevett. De fleste vet forskjellen på bruksområdene til et toalett og en søppelbøtte, sier Eger Mollestad.

Årsaken til tette avløp kan også være underdimensjonerte offentlige avløpsledninger, tette private kloakkledninger, tette avløp for overvann, og der overvannsledningen er koblet på kloakken etc.Utfordringen er ofte at årsaken i dette problemet ofte ligger i bakken, og det er ofte at den direkte årsak til fortettingen derfor aldri blir kjent. For huskjøpere kan det være lurt å tenke på at en ulykke kommer sjelden alene, og det er i alle fall tilfellet når det kommer til problemer med avløp.

- Har man hatt problemer med tett avløp før kan problemet fort oppstå igjen. Ofte kan problemet ligge i bakken, som for eksempel ved underdimensjonering av avløpsledninger eller rør som er i ferd med å bli tett.  Derfor bør man alltid få klarhet i tilstanden på rør og avløp når man drar på hus og leilighetsjakt. Hvor gammelt er rørsystemet og avløpsledningene, fungerer avløpet slik det skal og er du trygg på at arbeidet er korrekt utført av fagfolk?

Lenke til Dovett-kampanjen: http://www.dovett.no/
Lenke til praktiske og gode råd for hva du skal gjøre med fett fra matlaging: www.fettvett.no
Bilder: https://www.dropbox.com/sh/xmldt7dtpvtzwzk/yKpMvqNn3U

Kontaktpersoner:
Anne Stine Eger Mollestad
Skadelseder DNB Skadeforsikring
Telefon: 93480096

Vivi Paulsen
Overingeniør ved Forurensningsfunksjonen, Vann- og avløpsetaten,
Oslo kommune.
Tlf. 99 51 32 49, e-post vivi.paulsen@vav.oslo.kommune.no.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner