Knuser myten om flere uhell

- Du har ikke mer uflaks på fredag den 13. Det er ingenting som tilsier at du står i fare for å kollidere mer eller vil komme til å skli på et bananskall på denne dagen, sier skadeleder i DNB Skadeforsikring, Anne Stine Eger Mollestad.

DNB Skadeforsikring har gjort en analyse av blant annet trafikkulykker på fredag den 13., men kan ikke finne bevis for at folk er mer uheldig med bulking på den såkalte ulykkesdagen.

- Det er alltid flere kollisjoner på fredager, noe som kommer av at det er mer utfart og at folk stresser mer på grunn av helghandel, hytteturer og lignende. Men hvis vi ser på tallene for fredag den 13. de siste årene, så finner vi store sprik fra år til år, og det finnes ikke noe mønster som skulle tilsi at folk kolliderer mer denne dagen.

Også når det gjelder andre ulykker blir myten om fredag den 13. knust.
- Vi kan ikke finne noen hold i påstanden om at fredag den 13. er en ulykkesdag. Statistisk vil du ikke være i større fare for å bli utsatt for tyveri, miste bagasjen på reise eller skade deg eller dine eiendeler på denne dagen. Myten er herved avkreftet, sier Eger Mollestad.

Fredag den 13. er kjent som ulykkesdagen i hele den vestlige verden, og spesielt England, forbinder man denne dagen med ulykker. I følge gammel overtro bør man ikke starte på nye prosjekter denne dagen, og det er også svært få, selv i våre dager, som gifter seg på denne datoen. I dansk tradisjon var det også slik at man ikke skulle sjøsette båten eller dra til sjøs denne dagen. Men skal vi tro norsk statistikk er det altså ingenting som tilsier at du har mer uhell fredag den 13.

Paraskavedekatriafobi er betegnelsen på de som har angst for fredag den 13. Kan det tenkes at skadetallene er lave fordi folk tar forholdsregler eller er mer forsiktig på denne dagen?
- Det kan naturligvis hende at flere velger å holde seg under dyna, lar bilen stå eller er mer forsiktig på ulykkesdagen. Slike ting vil ikke vår statistikk fange opp, men det er jo heller ikke noe som skulle tilsi at fredag den 13. er en ulykkesdag utenom gammel overtro, sier Eger Mollestad.


Kontakt:
Anne Stine Eger Mollestad, Skadeleder DNB, tlf 934 80 096
Vidar Korsberg Dalsbø, Informasjonsrådgiver, tlf 993 80 389
 

 

 

Tags:

Abonner

Sitater

Du har ikke mer uflaks på fredag den 13. Myten er herved avkreftet!
Anne Stine Eger Mollestad