Kommentar: Oppdatering av krav til systemrisikobuffer

Report this content

Finansdepartementet har 11. desember offentliggjort endringer i kapitalkravene for norske banker som vil bli gjort gjeldende fra 31.12.2020. I forhold til høringsutkastet er behandlingen av systemrisikobufferen endret for land utenfor EØS-området. Buffersatsen for land som ikke har krav om systemrisikobuffer, settes til null mot tidligere foreslått å være den norske satsen. Basert på DNBs portefølje per 3. kvartal 2019 innebærer dette at det effektive krav til systemrisikobuffer vil være om lag 3,1 prosent mot tidligere estimat på 3,9 prosent.

Finansdepartementet har uttalt at hensikten med omleggingen er å opprettholde soliditeten i norske banker etter at EUs regelverk (CRR / CRD IV) blir gjort gjeldende per 31.12.2019. Finansdepartementet har i den forbindelse bedt Finanstilsynet utrede sammenhengen mellom pilar 1 og pilar 2, herunder kapitalkravsmarginen. På bakgrunn av dette vil DNB foreløpig ikke gjøre noen endringer i tidligere kommunisert kapitalmål på 17.9 prosent (CET1).

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:
Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner