Landets bedrifter forventer økt omsetning i 2013

Seks av ti bedrifter har stor tro på at fjorårets positive trend vil fortsette og høyner ambisjonene for det nye året.

DNBs forventningsindeks for Norge viser at det er en signifikant oppgang i norske bedriftslederes forventninger fra 2012 til 2013. Oppgangen påvirkes mest av at bedriftene tror på en økning i både omsetning og lønnsomhet. Kun 10 prosent forventer en nedgang i omsetningen. Det betyr at forventningsindeksen fra to år tilbake, som da dippet litt ned, har snudd kraftig.
-Dette er meget sterke tall og viser at veldig mange norske bedrifter går godt, sier Ellen Dokk Holm, småbedriftsøkonom i DNB.

Forventningsindeks for 2013

Bransjene varehandel og hotell- og restaurantdrift skiller seg ut med de største forventningene til omsetningen. Bygg- og anleggsbransjen viser positive tegn når det gjelder økt lønnsomhet, og innenfor bransjene industri, bergverksdrift, kraft og vannkraftproduksjon planlegges det flere nyansettelser.
-Omsetning og lønnsomhet er for mange bedrifter de viktigste målene på at bedrifter utvikler seg og gjør det bra. Vekst på disse områdene gjør at bedriftene igjen kan investere og utvikle bedriften videre, sier Holm.

Forbruksveksten bidrar
De positive holdningene som kommer frem, særlig innenfor varehandel og hotell- og restaurantdrift, kommer som følge av forbruksveksten. DNBs forbruksbarometer viser at én av tre tror på bedret økonomi, noe som påvirker mange bedrifter.  Veksten og rekordinvesteringene i oljerelatert industri har selvsagt også mye å si for det positive bildet norske bedrifter forventer av 2013.
-Som bank kjenner vi oss igjen i disse tallene. Mange bedrifter gjør det veldig bra, men samtidig er det noen som er mindre optimistiske, avslutter Holm.

Bransjen med den laveste optimismen for 2013 er jordbruk, skogbruk og fiske. En tendens som også kom frem i forventningsindeksen for 2012.


Gode råd for å styre driften godt:

  • Reduser faste kostnader.
  • Vurder rentesikring/fastrente på lån for å få forutsigbare kostnader.
  • Skaff bedriften best mulige betalingsbetingelser. Ta grep om det er behov.
  • Ikke bli for komfortabel. Går bedriften bra, kan man lett bli for lite kritisk og forvente at de gode tidene vil fortsette i det uendelige.
  • Viktig å ha produkter og/eller tjenester som selger like bra i dårligere tider som i gode tider.

Bilder av småbedriftsøkonom Ellen Dokk Holm finner du her


Kontakt:

Småbedriftsøkonom i DNB, Ellen Dokk Holm, tlf. 971 13 321

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no 

Besøk oss på dnb.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Dokumenter og linker