Livsfarlige og kostbare takras

Report this content

- Mange gårdeiere beveger seg på tynn is hvis de ikke sørger for å sikre taket for snø og is. Takras kan føre til alvorlige personskader og kostbare materielle skader. Gårdeiere risikerer også bøter om ikke is og snø blir fjernet, sier fagsjef i DNB Skadeforsikring, Jens Krog.

Vi går nå inn i en periode med store svingninger i temperatur med varmegrader på dagen og kuldegrader om natten. Under slike forhold er det størst rasfare fra hustak, og da må gårdeier være ekstra årevåken.
   
- De siste årene har det vært skader hvor utfallet har vært alvorlig. Robin Helmersen-saken, der en tung isblokk falt ned fra tak og traff Robin i hodet, viste hvor galt det kan gå.  DNB Skadeforsikring har også hatt skadesaker hvor snø og is har falt ned på parkerte biler. Som gårdeier kan man bli stilt ansvarlig for skader etter nedfall av snø og is hvis det ikke foretatt nødvendige sikkerhetstiltak eller man har opptrådt uaktsomt. Det er gårdeiers ansvar å foreta inspeksjonsrunder av taket, og å fjerne snø og is slik at det ikke kan gå farlige takras, sier Krog.

Bruk av varselsskilt eller avvisere er ikke nok for å unngå ansvar dersom noen blir skadet som følge av fallende snø og is fra taket. Gårdeier plikter alltid å fjerne snø og is som kan komme til å falle, og et varselskilt er kun et midlertidig tiltak frem til snøen og isen som kan ramle ned er fjernet. Skiltene skal fjernes når taket er sikret.

De siste årene har det blitt økt fokus på å fjerne is og snø fra tak. Det gjennomføres en rekke kontroller, og i Oslo er boten på 5000,- kr for ikke å ikke ha fjernet snø og is fra taket. I løpet av fjoråret måtte gårdeiere i hovedstaden betale til sammen rundt 1 million kroner i bøter.

Krog minner om at det er viktig å foreta god sikring av de personer som skal rydde tak. Det har vært flere situasjoner med fall fra tak i forbindelse med måking. Det er lett å søke på nettet for å finne firmaer som fjerner istapper, og i enkelte kommuner tilbyr de disse tjenestene.

Skade på huset
Har du mye snø på taket er det lurt å fjerne den så fort som mulig. Nå når det blir varmere i været, vil snøen bli tyngre. Resultatet kan bli press-skader på bygningen.

- Snøsmelting og tilfrysing medfører stor belastning taket og kan føre til skader på f.eks takrenner, nedløp, snøfangere, takstein eller takvinduer. Vann kan trenge inn i bygget, og når det senere fryser ekspanderer det, noe som kan gjøre skade på bygningskroppen. Det er viktig å være klar over at skader etter vanntinntrengning gjennom utett tak gir normalt ikke dekning under boligforsikring. Derfor er det viktig å kontrollere taket ved jevne mellomrom, sier Krog.

Det er også viktig å være klar over at istapper som henger fra taket er ikke bare farlige, det er også et sykdomstegn og kan være et tegn på at taket er dårlig isolert eller skadet. Har taket stort varmetap eller dårlig lufting fører det ofte til isdannelser. 

Sikkerhetstiltak mot skade på tak:
1) Kontrollere tak og nedløp regelmessig. Ved store snøfall og mye snøsmelting skjerpes kravet til hvor ofte taket må kontrolleres.
2) Rydde tak, takrenner og nedløp for snø og is.
3) Ha/montere tilstrekkelige snøfangere på taket.
4) Sette ut avvisere når det er snø/is-overheng fra taket.
5) Sperre av område rundt bygget hvor det er fare for nedfall.
6) Sperre av parkeringsplasser som er utsatt for nedfall.
7) Varsle naboer og myndigheter ved fare for nedfall mot offentlige/åpne plasser/veier.

Vidar Korsberg Dalsbø, kommunikasjonsrådgiver DNB.
Telefon 993 80 389

 

 

Tags:

Abonner

Sitater

Mange gårdeiere beveger seg på tynn is hvis de ikke sørger for å sikre taket for snø og is
Jens Krog