Lønnsom vekst drevet av god fart i økonomien

DNBs resultat for tredje kvartal ble 6 059 millioner kroner, en økning på 386 millioner fra samme kvartal året før. God fart i norsk økonomi til tross for noe økt usikkerhet globalt gir seg utslag i gode resultater for Norges største bank.

– Det står bra til i norsk økonomi, og vi opplever vilje til å investere i nye prosjekter og arbeidsplasser i de fleste næringer. Det betyr god etterspørsel etter både lån og gode råd, og vi opplever at kundene setter pris på den bredden av produkter og kompetanse som de får i DNB, sier Kjerstin Braathen i sin første fremleggelse av kvartalsresultater som DNBs konsernsjef.

#hunvesterer mer

Men det er ikke bare bedrifter som investerer. Også kvinner har det siste kvartalet begynt å investere i økende grad. DNB satte i september i gang en større satsing på økonomisk likestlling, og effektene lar ikke vente på seg. Over 250 000 har besøkt kampanjens nettside så langt.

– For første gang i historien har vi de siste tre ukene opplevd at det er flere kvinner enn menn som begynner å spare i fond i DNB. Andelen har tidligere ligget på 60 prosent menn og 40 prosent kvinner. Etter at vi lanserte #huninvesterer, er dette snudd opp ned. Vi håper både menn og kvinner blir inspirert til å ta enda mer grep om sin egen sparing og økonomiske framtid, sier Braathen.

Sterke resultater over hele linja

Netto renteinntekter i tredje kvartal økte med 832 millioner kroner fra samme kvartal i fjor og 404 millioner fra forrige kvartal. Alle kundesegmenter har lønnsom volumvekst i kvartalet. Totalt økte inntektene med 16,4 prosent fra tredje kvartal i fjor, blant annet på grunn av økte utlån, reprising og økte inntekter fra andre, kapitallette produkter.

Driftskostnadene i tredje kvartal var 258 millioner kroner lavere enn i forrige kvartal, og ser man bort fra engangseffekter i forrige kvartal, var det likevel en nominell nedgang i driftskostnader på 58 millioner. Tapene endte på 1 247 millioner kroner, noe som i stor grad skyldes ett enkelt engasjement knyttet til en kunde som banken redegjorde for 24. september.

Foran skjema på målene

DNB har hittil i år et resultat per aksje på 11,93 kroner, opp fra 10,42 kroner i de første tre kvartalene i 2018. Etter transaksjonen der DNB solgte en større aksjepost i Luminor Group, endte konsernets rene kjernekapitaldekning (Common Equity Tier 1 capital ratio) på 16,9 prosent, opp fra 16,5 prosent kvartalet før. Ren kjernekapitaldekning uten overgangsregler (Basel III) endte på 18,3 prosent, opp fra 17,3 prosent i andre kvartal.

Kostnadsgraden for kvartalet var 38,8 prosent, under målet på 40. Egenkapitalavkastningen (ROE) i kvartalet ble 10,9 prosent, mens hittil for 2019 er ROE på 12,1. Målet er å ligge over 12 prosent.

– Jeg har ledet banken i drøyt femti dager og har allerede rukket å møte flere hundre engasjerte medarbeidere i alle deler av banken, og mange av dem har gitt meg gode råd og innspill. Det bor ufattelig mye kraft og kunnskap i denne organiasjonen, og endringene vi har gjort i ledelsen og strukturen vår vil gi enda mer fart i det gode arbeidet vi har på gang for kundene våre. Jeg ser fram til å møte investorer og analytikere på kapitalmarkedsdagen vår i november og fortelle mer om hva vi jobber med i DNB om dagen, avslutter Braathen.

Finansielle nøkkeltall for tredje kvartal 2019 (sammenlignet med tall for tilsvarende kvartal i 2018):

  • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 8,9 milliarder kroner (7,2)
  • Resultatet var 6,1 milliarder kroner (5,7)
  • Resultat per aksje ble 3,64 kroner (3,41)
  • Egenkapitalavkastningen ble 10,9 prosent (10,9)
  • Kostnadsgraden var 38,8 prosent (42,7)
  • Ren kjernekapitaldekning (i henhold til overgangsregler) var 16,9 prosent (16,5)

Detaljer om DNBs resultater finner du på ir.dnb.no.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

For ytterligere informasjon:

Investorkontakter:
Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250
Jan Ole Huseby, seniorrådgiver Investor Relations, tlf 958 61 003

Mediekontakt:
Thomas Midteide, konserndirektør Kommunikasjon, tlf. 962 32 017

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.