Lønnsom vekst drevet av god fart i økonomien

Report this content

DNBs resultat for tredje kvartal ble 6 059 millioner kroner, en økning på 386 millioner fra samme kvartal året før. God fart i norsk økonomi til tross for noe økt usikkerhet globalt gir seg utslag i gode resultater for Norges største bank.

– Det står bra til i norsk økonomi, og vi opplever vilje til å investere i nye prosjekter og arbeidsplasser i de fleste næringer. Det betyr god etterspørsel etter både lån og gode råd, og vi opplever at kundene setter pris på den bredden av produkter og kompetanse som de får i DNB, sier Kjerstin Braathen i sin første fremleggelse av kvartalsresultater som DNBs konsernsjef.

#hunvesterer mer

Men det er ikke bare bedrifter som investerer. Også kvinner har det siste kvartalet begynt å investere i økende grad. DNB satte i september i gang en større satsing på økonomisk likestlling, og effektene lar ikke vente på seg. Over 250 000 har besøkt kampanjens nettside så langt.

– For første gang i historien har vi de siste tre ukene opplevd at det er flere kvinner enn menn som begynner å spare i fond i DNB. Andelen har tidligere ligget på 60 prosent menn og 40 prosent kvinner. Etter at vi lanserte #huninvesterer, er dette snudd opp ned. Vi håper både menn og kvinner blir inspirert til å ta enda mer grep om sin egen sparing og økonomiske framtid, sier Braathen.

Sterke resultater over hele linja

Netto renteinntekter i tredje kvartal økte med 832 millioner kroner fra samme kvartal i fjor og 404 millioner fra forrige kvartal. Alle kundesegmenter har lønnsom volumvekst i kvartalet. Totalt økte inntektene med 16,4 prosent fra tredje kvartal i fjor, blant annet på grunn av økte utlån, reprising og økte inntekter fra andre, kapitallette produkter.

Driftskostnadene i tredje kvartal var 258 millioner kroner lavere enn i forrige kvartal, og ser man bort fra engangseffekter i forrige kvartal, var det likevel en nominell nedgang i driftskostnader på 58 millioner. Tapene endte på 1 247 millioner kroner, noe som i stor grad skyldes ett enkelt engasjement knyttet til en kunde som banken redegjorde for 24. september.

Foran skjema på målene

DNB har hittil i år et resultat per aksje på 11,93 kroner, opp fra 10,42 kroner i de første tre kvartalene i 2018. Etter transaksjonen der DNB solgte en større aksjepost i Luminor Group, endte konsernets rene kjernekapitaldekning (Common Equity Tier 1 capital ratio) på 16,9 prosent, opp fra 16,5 prosent kvartalet før. Ren kjernekapitaldekning uten overgangsregler (Basel III) endte på 18,3 prosent, opp fra 17,3 prosent i andre kvartal.

Kostnadsgraden for kvartalet var 38,8 prosent, under målet på 40. Egenkapitalavkastningen (ROE) i kvartalet ble 10,9 prosent, mens hittil for 2019 er ROE på 12,1. Målet er å ligge over 12 prosent.

– Jeg har ledet banken i drøyt femti dager og har allerede rukket å møte flere hundre engasjerte medarbeidere i alle deler av banken, og mange av dem har gitt meg gode råd og innspill. Det bor ufattelig mye kraft og kunnskap i denne organiasjonen, og endringene vi har gjort i ledelsen og strukturen vår vil gi enda mer fart i det gode arbeidet vi har på gang for kundene våre. Jeg ser fram til å møte investorer og analytikere på kapitalmarkedsdagen vår i november og fortelle mer om hva vi jobber med i DNB om dagen, avslutter Braathen.

Finansielle nøkkeltall for tredje kvartal 2019 (sammenlignet med tall for tilsvarende kvartal i 2018):

  • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 8,9 milliarder kroner (7,2)
  • Resultatet var 6,1 milliarder kroner (5,7)
  • Resultat per aksje ble 3,64 kroner (3,41)
  • Egenkapitalavkastningen ble 10,9 prosent (10,9)
  • Kostnadsgraden var 38,8 prosent (42,7)
  • Ren kjernekapitaldekning (i henhold til overgangsregler) var 16,9 prosent (16,5)

Detaljer om DNBs resultater finner du på ir.dnb.no.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

For ytterligere informasjon:

Investorkontakter:
Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250
Jan Ole Huseby, seniorrådgiver Investor Relations, tlf 958 61 003

Mediekontakt:
Thomas Midteide, konserndirektør Kommunikasjon, tlf. 962 32 017