Mannen er fortsatt finansminister hjemme

I 2013 er det fortsatt mannen som er finansminister i norske hjem. Han ordner med investeringer, lån og forsikringer, mens kvinnen ordner mat, klær og ting til hjemmet.

Dette fremgår av en fersk undersøkelse som Ipsos MMI har gjennomført for DNB.

Når det gjelder:

  • ting til hjemmet er 18 prosent av kvinnene beslutningstakere mot bare 1 prosent av mennene.
  • mat og klær er 52 prosent av kvinnene beslutningstakere mot bare 2 prosent av mennene.
  • sparing og pengeplassering er 31 prosent av mennene beslutningstakere mot bare 13 prosent av kvinnene.
  • lån og forsikringer er 39 prosent av mennene beslutningstakere mot bare 7 prosent av kvinnene.
  • bil er 33 prosent av beslutningstakerne menn mot bare 3 prosent av kvinnene.

Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, mener at dette kan koste kvinnene dyrt.
-Mens mennene tar seg av de ”viktige” tingene og bygger seg opp økonomisk, bruker kvinnene opp pengene sine. Dette er greit for gifte par - og for samboere også så lenge de holder sammen. Men blir det brudd og du ikke er gift eller har samboerkontrakt, så kan du være ille ute. Da vil mannen sitte igjen med mye og kvinnen med lite, konstaterer hun.

Sandmæl mener at par kan unngå dette ved å lage ordnede forhold for mine, dine og felles penger.
-Det er enkle grep som skal til. Paret bør opprette en konto med to kort til felles ting som mat og drikke, klær og ting til barna, interiør, gaver, bil- og boutgifter osv. For å vite hvor mye som skal settes inn på denne kontoen hver måned bør de lage et budsjett slik at de har kontroll på utgiftene. Er de gift er økonomien felles uansett, så da mener jeg at andelen hver av dem setter inn bør stå i forhold til inntekten. Som samboer er det mine og dine penger som gjelder, så da er det mer vanlig at begge setter inn et like stort beløp.
-I tillegg kan de ha hver sin konto til personlig bruk. Fordi de allerede har satt av penger til felles regninger og forbruk, kan hver av dem bruke det de har overs med god samvittighet. I tillegg trenger de ikke bry seg om hva den andre bruker pengene sine på.

Sandmæl anbefaler også at par oppretter en felles sparekonto til ferier og andre sparemål.
-Hvis du er samboer kan det være greit å ha en egen sparekonto i tillegg. Er du gift trenger du ikke det. Ved en eventuell skilsmisse vil egne sparekontoer gå inn en felles deling uavhengig av hvilket navn det er spart i. Ønsker dere at noe skal holdes utenfor, må dere på forhånd ha inngått en ektepakt om særeie.


Bilder av forbrukerøkonom Silje Sandmæl finner du her

Kontakt:
Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, tlf. 482 87 522

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no 

Besøk oss på dnb.no

Tags:

Abonner