Mediene har vekket pensjonisten i oss

4 av 10 nordmenn sier at pensjonsdebatten i mediene har ført til økt interesse for egen pensjon. Det er særlig de over 40 år som har begynt å tenke på pensjonsfremtiden. 

Dette fremgår av en undersøkelse som Ipsos MMI har gjort på oppdrag fra DNB.

En analyse fra Google bekrefter dette. Den viser også at folks interesse har økt etter den siste tids mange mediaoppslag om følgene av pensjonsreformen og endringene i tjenestepensjonsregelverket.
- Fra den første til den andre uken i januar 2013 da pensjon var på de fleste avisforsider, økte søkene etter pensjonsrelaterte ord med 131 prosent. Pensjonsinteressen på nettet økte med 96,2 prosent i januar og februar kontra de to første månedene i fjor, mens nå har søkene gått tilbake til normale nivåer opplyser Siri Børsum, Industry Leader Travel & Finance Google Norge.

Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, synes det er positivt at interessen øker.
-Men paradokset er at vi ikke gjør noe med det, sier hun.
Det er fortsatt bare 1 av 3 som sparer til pensjon, og undersøkelsen viser at mediafokuset rundt pensjon ikke har hatt nevneverdig effekt på sparingen. Økningen i antallet som har startet pensjonssparing er tilnærmet lik null. Det er imidlertid en liten økning blant unge som sier at de planlegger å starte sparing.
- De siste årene har vi vært igjennom en omfattende pensjonsreform, og de økonomiske konsekvensene er store. Det er derfor viktig at nordmenn setter seg inn i egen fremtidig pensjonsøkonomi. Sjekk ut hvilken pensjonsordning du har på jobb, hva du får fra folketrygden og hvor mye du eventuelt må spare selv, anbefaler Sandmæl.


Bilder av forbrukerøkonom Silje Sandmæl finner du her


Kontakt:

Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, tlf. 482 87 522

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no 

Besøk oss på dnb.no

Tags:

Abonner