Meldepliktig handel

Styret i DNB ASA besluttet den 16. mars 2016 at ansatte i DNB ASA også i år skal tilbys aksjer med en rabatt på 1 500 kroner.

Tildelingen ble foretatt i dag, 20. mai 2016, til en brutto pris per aksje på 99,5856 kroner.

En liste over primærinnsidere som har benyttet seg av tilbudet er vedlagt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Rune Helland, Head of Investor Relations, +47 23 26 84 00
Thomas Midteide, Konserndirektør Kommunikasjon, +47 962 32 017
Øystein L. Indrevær, Direksjonssekretær, +47 990 07 994

Denne informasjonen er meldepliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Dokumenter og linker