Meldepliktig handel

Report this content

Styret i DNB ASA besluttet den 8. mars 2017 at ansatte i DNB ASA skal tilbys aksjer med en rabatt på 1 500 til 3 000 kroner.

Tildelingen ble foretatt i dag, 22. mai 2017, til en brutto pris per aksje på 144,7877 kroner.

En liste over primærinnsidere som har benyttet seg av tilbudet er vedlagt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Rune Helland, Head of Investor Relations, 47 23 26 84 00
Thomas Midteide, Konserndirektør Kommunikasjon, 47 962 32 017

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst besøk www.dnb.no/ir

Besøk oss på dnb.no

Abonner

Dokumenter og linker