Meldepliktig handel

Report this content

Styret i DNB ASA besluttet den 7. mars 2018 at ansatte i DNB ASA skal tilbys aksjer med en rabatt på 1 500-3 000 kroner.

Tildelingen ble foretatt i dag, 29. mai 2018, til en brutto pris per aksje på 153,9167 kroner.

En liste over primærinnsidere som har benyttet seg av tilbudet er vedlagt.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Investorkontakter:
Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250

Mediekontakter:
Thomas Midteide, konserndirektør Media & Marketing, tlf. 962 32 017

Denne informasjonen er meldepliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner

Dokumenter og linker