Meldepliktig handel

Report this content

Styret i DNB ASA besluttet den 11. april 2019 at ansatte i DNB ASA skal tilbys aksjer med en rabatt på 20 % (opptil 14 500 kroner per ansatt).

Tildelingen ble foretatt i dag, 28. mai 2019, til en brutto pris per aksje på 153,2472 kroner.

En liste over primærinnsidere som har benyttet seg av tilbudet er vedlagt.

Denne informasjonen er meldepliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

 

Abonner

Dokumenter og linker