Meldepliktig handel

Styret i DNB ASA besluttet den 4. mars 2020 at ansatte i DNB ASA skal tilbys aksjer med en rabatt på 20 % (opptil 14 500 kroner per ansatt).

Tildelingen ble foretatt i dag, 20. mai 2020, til en brutto pris per aksje på 117,5414 kroner.

En liste over primærinnsidere som har benyttet seg av tilbudet er vedlagt.

Denne informasjonen er meldepliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.