Meldepliktig handel

Report this content

Styret i DNB ASA besluttet 10. mars 2021 at ansatte i DNB ASA skal tilbys aksjer med en rabatt på opptil 25 % (opptil 14 500 kroner per ansatt).

Tildelingen ble foretatt i dag, 18. mai 2021, til en brutto pris per aksje på 181,4740 kroner.

Se vedlegg for nærmere detaljer over hvilke primærinnsidere som har benyttet seg av tilbudet. 

Denne informasjonen er meldepliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner

Dokumenter og linker