MELDEPLIKTIG HANDEL

Tore Olaf Rimmereid, styremedlem DNBNOR Bank ASA, har 19.02.2008 kjøpt 2000 aksjer i DnB NOR ASA til kurs NOK 77,50. Ny beholdning er 2000 aksjer.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner