MELDEPLIKTIG HANDEL FOR PRIMÆRINNSIDERE

Report this content

Jens Petter Olsen, styremedlem i DNB ASA, har 4. mai 2021 kjøpt 2 930 aksjer i DNB ASA til kurs NOK 182,9135. Se vedlegg for ytterligere detaljer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner