Melding om ordinær generalforsamling i DNB ASA

Report this content

Aksjeeierne i DNB ASA innkalles til ordinær generalforsamling tirsdag 30. juni 2020 kl. 15.00. Som følge av koronasituasjonen vil generalforsamlingen utelukkende bli avholdt digitalt, med elektronisk stemmegivning.

Til behandling foreligger godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2019, kapitalnedsettelse som følge av tilbakekjøpte aksjer, valg av medlemmer til styret og valgkomité samt fastsettelse av godtgjørelse til disse.

Innkallingen til generalforsamlingen følger vedlagt.

Disse opplysningene er informasjonspliktige etter verdipapirhandelloven § 5-12. Denne meldingen er sendt til deg av DNB. 

Besøk vår hjemmeside dnb.no for mer informasjon.

Kontaktinformasjon

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Investorkontakt:
Rune Helland, leder Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250 

Mediekontakt:
Thomas Midteide, konserndirektør Communications, tlf. 962 32 017

Abonner

Dokumenter og linker