Melding om ordinær generalforsamling i DNB ASA

Report this content

Aksjeeierne i DNB ASA innkalles til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2021 kl. 15.00. Som følge av koronasituasjonen vil generalforsamlingen bli avholdt digitalt med elektronisk stemmegivning.

Til behandling foreligger godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2020, fullmakt til styret om utdeling av utbytte og tilbakekjøp av aksjer, valg av styremedlemmer, sak fra aksjeeier vedrørende utformingen av vedtektsbestemmelse om antall aksjonærvalgte styremedlemmer etter fusjonen, samt fastsettelse av godtgjørelse til valgkomité og styret.

Innkallingen til generalforsamlingen følger vedlagt.

Selskapsinformasjon

Disse opplysningene er informasjonspliktige etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Denne meldingen er sendt til deg av DNB. 

Besøk vår hjemmeside dnb.no for mer informasjon.

Kontaktinformasjon

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Investorkontakt:
Rune Helland, leder Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250 

Mediekontakt:
Thomas Midteide, konserndirektør Kommunikasjon og bærekraft, tlf. 962 32 017

Abonner

Dokumenter og linker