Mer sparing, mindre tap

DNBs resultat for andre kvartal 2017 var 5 237 millioner kroner, en økning på 669 millioner fra samme kvartal året før. Økningen skyldes en kombinasjon av høyere inntekter og lavere nedskrivninger på utlån.

Tillit er helt eksistensielt for DNB og andre banker i en stadig mer åpen og digitalisert konkurranse­situasjon. I andre kvartal var det flere kunder som viste DNB denne tilliten, noe som bidro til høy aktivitet.

Bankdriften viser en stabil og god vekst. Boliglån og andre personkundelån har vokst med 5,5 prosent det siste året, mens utlån til små og mellomstore bedrifter har økt med over 7 prosent. Høy kunde­aktivitet innen eiendomsmegling, fondsforvaltning og transaksjonsrådgivning bidro også positivt til DNBs resultat i andre kvartal.

– Vi har lønnsom vekst i alle kundesegmenter, og kundene sørger for at vi har mye å gjøre over hele «fjøla». Det ser vi på som en stor tillitserklæring. I kombinasjon med lave tap dette kvartalet gjør det at vi er godt fornøyde med kvartalsresultatet, sier konsernsjef Rune Bjerke.

Sparer som aldri før
DNB har også kommet med flere digitale nyheter som skal gjøre hverdagen enklere for kundene.

Vipps-appen har gått fra vennebetaling til butikkbetaling. Nyvinningen VippsGO skal gi alle idrettslag, butikker og bedrifter muligheten til å sette opp sin egen mobilbutikk på under 30 minutter. Nærmere 6 000 har allerede tatt i bruk denne tjenesten.

Spare er en app som samler banksparing, aksjer, fond og pensjon på samme sted. Den skal bidra til å gi kundene bedre oversikt over sparingen sin og gjøre det enklere å etablere gode sparevaner. Spare ble lansert i mai, og over 180 000 nordmenn har allerede tatt appen i bruk. Det er også opprettet sparemål for over 2 milliarder kroner.

– Spare er et nytt bevis på at kundene ønsker seg enkle og oversiktlige tjenester. Vi skal lede an i denne utviklingen og inspirere kundene til å gjøre smarte og riktige valg. Fortsatt er det slik at fire av ti nordmenn ikke sparer fast, men heller litt tilfeldig, men det gledelige er at utviklingen går i riktig retning. Totalt opprettet kundene våre 84 000 spareavtaler i kvartalet, sier Bjerke.

Lavere tap
DNBs regnskap for andre kvartal viste en økning i netto renteinntekter på 487 millioner kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor. Høyere volumer på både utlån og innskudd er den viktigste forklaringen, i tillegg til lavere finansieringskostnader.

Andre inntekter falt med 970 millioner kroner, noe som forklares med ekstraordinære inntekter knyttet til salget av Visa Norges eierandel i Visa Europe i andre kvartal i fjor. Korrigert for denne engangseffekten var andre inntekter 158 millioner høyere enn i samme kvartal i fjor.

Nedskrivninger på utlån og garantier endte på 597 millioner kroner i andre kvartal, markant ned fra 2 321 millioner i tilsvarende kvartal i 2016. Bedringen tilskrives i første rekke at det i perioden ble gjennomført vellykkede restruktureringer innen olje, offshore og shipping. Hovedvekten av misligholdte lån er fortsatt knyttet til de samme sektorene, og banken ser så langt ingen smitteeffekt til andre næringer.

– Vi er heller ikke bekymret for at vi skal få tap på boliglån. Vi vil fortsatt ha lav rente og lav arbeidsledighet lenge i Norge, og det er de viktigste faktorene vi ser på. Det er positivt med en normalisering av boligmarkedet etter flere år med en prisvekst som ikke er bærekraftig, sier Bjerke.

Kostnadene steg med 230 millioner kroner som følge av økt aktivitet og markedsføring av digitale utviklingsprosjekter. Finansskatt, som ble innført i 2017, trakk også opp.

Finansielle nøkkeltall for andre kvartal 2017

  •  Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 7,4 milliarder kroner (8,1)
  •  Resultatet var 5,2 milliarder kroner (4,6)
  •  Resultat per aksje ble 3,07 kroner (2,74)
  •  Egenkapitalavkastningen ble 10,4 prosent (9,9)
  •  Kostnadsgraden var 43,1 prosent (39,9)
  •  Ren kjernekapitaldekning (i henhold til overgangsregler) var 15,8 prosent (15,2)

Sammenlignbare tall for andre kvartal 2016 i parentes. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Kontakt:
Thomas Midteide, konserndirektør Kommunikasjon, mobil +47 962 32 017
Rune Helland, leder for Investor Relations, mobil +47 977 13 250

Detaljer om DNBs resultater finner du på www.dnb.no/ir