MOTTATT FIRMAATTEST

Oslo Børs har mottatt firmaattest fra DnB NOR ASA i forbindelse med nedsettelse av aksjekapitalen, se børsmelding 25.04.2007. Ny aksjekapital er NOK 13.326.536.150 og kapitalen er registrert fullt innbetalt i Foretaksregisteret. http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=156286

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner