Musikere trollbandt forsamlingen og fikk gaver i retur

I hele høst har unge musikere fra Oslo musikk- og kulturskole øvd sammen med Oslo Strykekvartett til en felles konsert søndag 22. november. For å hjelpe musikkelevene videre fikk kulturskolen overrakt tre strykeinstrumenter til en verdi av 250.000 kroner i gave fra DnB NOR.

DnB NOR er Norges største finanskonsern og en betydelig samfunnsaktør som bidrar i form av verdiskaping, kompetansedeling og støtte til kultur, idrett, forskning og humanitære formål. Konsernet har blant annet lang tradisjon for å samarbeide med Den norske opera, Nationaltheatret og Riksteatret i tillegg til en rekke nasjonale og lokale institusjoner og festivaler. På søndag overrakte konsernet tre strykeinstrumenter i gave til Kulturskolen i Oslo. Gavene har en samlet verdi på 250.000 kroner. -Som et ledd i vårt engasjement for å styrke norsk kulturliv ønsker vi å hjelpe unge, talentfulle utøvere på deres vei videre ved å gi strykeinstrumenter til Oslo musikk- og kulturskole og Lillehammer Kulturskole, sier Dag Arne Kristensen, som er direktør for samfunnskontakt i DnB NOR. -Oslo musikk- og kulturskole er svært takknemlig for å motta musikkinstrumentene fra DnB NOR. Gode musikkinstrumenter er en av forutsetningene for å kunne oppnå gode musikalske resultater. Det er derfor svært gledelig å kunne gi noen av våre beste musikktalenter muligheten til å låne et instrument av en slik høy kvalitet som vi når får anledning til. Dette vil virke svært inspirerende og være til stor hjelp for talentutviklingen blant elever på strykeinstrumenter, sier Olav Kjøk, som er rektor ved Oslo musikk- og kulturskole. Tilsvarende instrumenter gis i gave fra DnB NOR til Lillehammer Kulturskole. Her blir det konsert og utdeling søndag 6. desember kl. 16.00 i Kulturhuset Banken med elever fra Lillehammer Kulturskole sammen med Junior-ensemblet (JENS) ved Barrat-Due musikkinstitutt.

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Multimedia

Multimedia