Nådde kapitalmål før tiden

DNBs resultat for tredje kvartal 2016 var 4 080 millioner kroner, en reduksjon på 2 290 millioner fra tredje kvartal 2015. Som i første halvår er økte nedskrivninger på utlån blant større bedriftskunder den viktigste årsaken til resultatnedgangen. Samtidig har banken allerede nådd sitt viktigste kapitalmål for 2017.

DNB har i flere sammenhenger blitt trukket frem som en av verdens mest solide banker. I tredje kvartal fikk vi et nytt eksempel på dette. Den europeiske tilsynsmyndigheten EBA gjennomførte da en stresstest som viste at DNB var testens mest motstandsdyktige bank mot økonomiske kriser.

Ren kjernekapital er 15,7 prosent målt etter overgangsreglene, mot 13,1 prosent året før. Finanstilsynet har nylig gjennomført sin årlige vurdering av DNBs samlede risikonivå og tilhørende kapitalbehov (SREP). Tilsynets veiledning knyttet til kapitalisering er på linje med bankens egne ambisjoner.

Banken har nå bygget opp betydelig kapital som kan fungere som en støtpute dersom økonomiske nedgangstider skulle inntreffe. I løpet av tredje kvartal ble en ny milepæl nådd da banken allerede nådde kapitalmålet for 2017.

– Vi fortsetter å bygge kapital, krone for krone, slik vi har gjort i flere år. Det gleder meg at vi innfrir de kravene som myndighetene stiller til oss. Vi ligger ett år foran skjema på dette området. Når kapitalnivået er nådd, er det viktig at vi også innfrir overfor eierne gjennom å normalisere utbyttet så raskt som mulig, sier konsernsjef Rune Bjerke.

DNB har et langsiktig mål om å betale ut minimum 50 prosent av resultatet i utbytte til sine aksjonærer.

Lavere renteinntekter
Renteinntektene falt med 500 millioner kroner sammenlignet med samme kvartal året før. Hovedårsaken til dette er reduserte lånevolumer blant større bedriftskunder, men også lavere utlånsmarginer i personmarkedet trekker ned.

Andre inntekter falt med 544 millioner kroner, men justert for effekten av såkalte basisswapper var resultatet 834 millioner kroner bedre enn i samme kvartal i fjor. Økte handelsinntekter i DNB Markets var blant faktorene som bidro positivt.

Fastholder tapsprognoser
Nedskrivninger på utlån og garantier endte på 2 176 millioner kroner i tredje kvartal. I samme periode i fjor ble det tilbakeført nedskrivninger på 392 millioner kroner. Sammenlignet med andre kvartal i år er tapsavsetningene omtrent 150 millioner kroner lavere.

Store bedriftskunder innen oljerelaterte bransjer og shipping bidrar til å trekke nedskrivningene opp. Det er gjort både individuelle nedskrivninger og gruppenedskrivninger på utlån.

– I 2016 vil de totale nedskrivningene på utlån bli høyere enn 6 milliarder kroner. DNB holder likevel fast på sitt anslag om 18 milliarder kroner totalt for 2016-2018. Det skyldes at de individuelle tapene ifølge våre prognoser vil stabilisere seg og at behovet for gruppenedskrivninger trolig vil avta i 2017 og 2018. Oljeprisen har stabilisert seg og steget noe utover i 2016, og utbyggingen av Johan Sverdup-feltet bidrar til å holde oljeinvesteringene oppe. Vi mener i det hele tatt at det ser litt lysere ut for norsk økonomi fra 2017 og utover, sier Bjerke.

16. november i år legger DNB frem oppdaterte finansielle mål for hele konsernet. Dette skjer på en kapitalmarkedsdag i London.

Satsing betaler seg
Et av høydepunktene i tredje kvartal var lanseringen av Vipps Bedrift. Betalingsappen er skreddersydd for bedrifter som ønsker å følge eget salg og egne betalingsstrømmer på nettet. I skrivende stund er DNB i ferd med å lansere Vipps Faktura – en enkel løsning for bedrifter som vil sende faktura til kundene sine rett i Vipps.

– Vi mente alvor da vi sa at vi skal gjøre all betaling betydelig enklere enn det har vært frem til i dag. Vi har fullt trykk på utvikling av ny teknologi og nye produkter, og som et ledd i dette har vi skilt ut Vipps og betaling som et eget forretningsområde. Digitalisering og nye direktiver vil føre til en enda tøffere og mer internasjonal konkurranse i vår bransje. Som Norges største bank forventer kundene at vi er i front på dette området, og det skal vi være, sier Bjerke.

Finansielle nøkkeltall for tredje kvartal 2016
• Driftsresultat før skatt utgjorde 5,2 milliarder kroner (8,5)
• Resultatet var 4,1 milliarder kroner (6,4)
• Resultat per aksje ble 2,43 kroner (3,83)
• Egenkapitalavkastningen ble 8,5 prosent (14,7)
• Kostnadsgraden var 40,6 prosent (39,6)
• Ren kjernekapitaldekning (i henhold til overgangsregler) var 15,7 prosent (13,1)

Sammenlignbare tall for 2015 i parentes.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontakt:
Thomas Midteide, konserndirektør Kommunikasjon, mobil +47 962 32 017
Rune Helland, leder for Investor Relations, mobil +47 977 13 250

Detaljer om DNBs resultater finner du på www.dnb.no/ir

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.