Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for DNB

Utbyttebeløp: 5,70 per aksje
Annonsert valuta: norske kroner
Siste dag inklusive: 25. april
Ex-dato: 26. april
Record date (eierregisterdato): 27. april 
Betalingsdato: fra 5. mai
Vedtaksdato: 25. april

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst besøk www.dnb.no/ir

Besøk oss på dnb.no

Tags:

DNB

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner