Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for DNB

Utbyttebeløp: 8,25 per aksje
Annonsert valuta: norske kroner
Siste dag inklusive: 30. april
Ex-dato: 2. Mai
Record date (eierregisterdato): 3. Mai 
Betalingsdato: fra 10. mai
Vedtaksdato: 30. april

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 977 13 250
Jan Ole Huseby, Seniorrådgiver Investor Relations, tlf. 958 61 003

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Tags:

DNB

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner