Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for DNB

Utbyttebeløp: 9,00 per aksje
Annonsert valuta: norske kroner
Siste dag inklusive: 28. april
Ex-dato: 29. april
Record date (eierregisterdato): 30. april 
Betalingsdato: fra 8. mai
Vedtaksdato: 28. april

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 977 13 250
 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Tags:

DNB

Abonner