Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for DNB

Utbyttebeløp:                               4,50 per aksje
Annonsert valuta:                         norske kroner
Siste dag inklusive:                      26. april
Ex-dato:                                       27. april
Record date (eierregisterdato):    28. april
Betalingsdato:                              fra 4. mai
Vedtaksdato:                                26. april


Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no

Besøk oss på dnb.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner