Nordea og DNB slår sammen sine baltiske virksomheter

Nordea og DNB har inngått en avtale om å slå sammen virksomhetene i Estland, Latvia og Litauen for å skape en ledende bank i Baltikum, med sterke nordiske røtter.

«Ved å kombinere kunnskapen om det baltiske markedet, det tette samarbeidet med våre kunder og utviklingen i den digitale bankverdenen, har Nordea opp gjennom årene bygget en solid og vellykket bank i Baltikum og har nå en sterk posisjon som nummer tre i regionen. Nå er tiden inne for å ta det neste steget og bygge for fremtiden. Sammen vil vi ha størrelsen, en sterkere geografisk tilstedeværelse og et bredere produkttilbud som gjør oss godt rustet til å bli hovedbanken for kundene i Baltikum», sier Inga Skisaker, Head of Banking Baltic Countries i Nordea.

Nordeas og DNBs virksomheter i Baltikum utfyller hverandre godt både geografisk og innen ulike kundesegmenter. Nordea har bygget opp en sterk posisjon i storkundesegmentet, mens DNB har en styrke i SMB-segmentet. Sammen vil bankene også få en større og mer konkurransedyktig posisjon i privatmarkedet. I tillegg får den integrerte banken en bred geografisk tilstedeværelse, med Nordeas sterke estiske og DNBs sterke litauiske posisjon, samt begges store latviske fotavtrykk. Nordeas og DNBs virksomheter har 1.300 og 1.800 ansatte og henholdsvis EUR 8 milliarder og EUR 5 milliarder i eiendeler.[1]

«Med mer enn 70 kontorer i Baltikum, har DNB skapt en dynamisk og kundeorientert virksomhet. Størrelse er nøkkelen til suksess i dagens bankmarked, fordi større banker bruker ressursene sine mer effektivt. Den nye banken vil stå enda bedre rustet for å møte økt konkurranse i regionen og utnytte størrelsen til å bli hovedbanken for flere virksomheter, kunder og partnere i Baltikum», sier Mats Wermelin, Head of Baltic Division i DNB.

Nordea og DNB vil ha lik stemmerett i den integrerte banken, mens det økonomiske eierskapet fordeles i henhold til enhetenes relative egenkapitalverdi ved sluttføring av transaksjonen. Transaksjonen er avhengig av myndighetenes godkjennelse og betingelser, og er ventet å bli sluttført rundt andre kvartal 2017. Bankene vil operere uavhengig av hverandre frem til alle nødvendige godkjennelser har blitt mottatt.

DNB har J.P. Morgan som finansiell rådgiver og BA-HR som juridisk rådgiver i transaksjonen.

I forbindelse med offentliggjøringen vil det bli avholdt en pressekonferanse i Riga som også overføres via webcast. Tidspunktet for pressekonferansen er torsdag 25. august klokken 11:30 CET.

Inga Skisaker, Head of Banking Baltic Countries i Nordea og Mats Wermelin, Head of Baltic Division i DNB, deltar på pressekonferansen.

[1] Basert på eksterne lån og fordringer.


For ytterligere informasjon:
Thomas Midteide, konserndirektør for kommunikasjon, +47 962 32 017, thomas.midteide@dnb.no


Om DNB
DNB er Norges største finanskonsern og et av de største i Norden målt i markedsverdi. Konsernet har et komplett tilbud av finansielle tjenester, inkludert lån, sparing, rådgivning, forsikring og pensjon for privatpersoner og bedriftskunder. DNB er en sentral aktør i en rekke bransjer, ofte med et nordisk eller internasjonalt perspektiv. DNB er en av verdens ledende shippingbanker og har også en ledende posisjon i bransjer som energi, fiskeri og sjømat.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner