Nordmenn er fornuftige optimister

Norge er fortsatt annerledeslandet i Europa fem år etter at finanskrisen startet. Mens andre land sliter med gjeldskrise og stor arbeidsledighet, er nordmenn både optimistiske og fornuftige.

I følge en undersøkelse gjennomført av Ipsos MMI for DNB er optimismen blant nordmenn tilbake. 32 prosent tror at de får bedre økonomi utover året mot bare 28 prosent for et halvt år siden. Kun 8 prosent tror de får dårligere økonomi. Optimismen er imidlertid ikke like stor som den var før finanskrisen traff oss. Da trodde hele 38 prosent at de skulle få bedre økonomi utover året. Mange ble nok skuffet. Etter første halvår 2009 var andelen som trodde på bedre økonomi sunket til 26 prosent.

Lavt rentenivå
Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, mener at det lave rentenivå, det gode jobbmarkedet og bedre sparevaner bidrar til at nordmenn mener de får det bedre økonomisk sett. Samtidig har de tatt lærdom av det som skjer i landene rundt oss og funnet en bedre balanse mellom forbruk og sparing, mener hun.

-Renten har vært på et rekordlavt nivå lenge nå, og ekspertene tror den skal holde seg på dette nivået en stund til. Urolige tider og lave renter har gjort at vi er blitt flinkere til å spare de siste fem årene, og til tross for at forbruket beveger seg oppover er vi godt rustet, fremholder hun.

Buffer
Undersøkelsen viser at åtte av ti har en økonomisk buffer på nærmere 300.000 kroner, og hele seks av ti oppgir at en renteøkning på 2 prosentpoeng ikke får konsekvenser for privatøkonomien i det hele tatt. Folk mener også at verken strøm eller renter har like stor påvirkning på privatøkonomien som tidligere. Så godt som ingen tror at arbeidssituasjonen vil påvirke privatøkonomien nevneverdig.

-I Norge opplever vi nå bare velstand sammenlignet med nabolandene våre, men ting kan skje, og det kan skje fort. Mange har mye gjeld, og før eller siden kommer renten til å stige. Husk at boliglånet er langsiktig og at dagens lave rentenivå neppe vil vedvare. Det er lurt å ta høyde for at renten kan stige med mer enn 2 prosentpoeng. Tåler du ikke det, bør du vurdere å binde renten. I tillegg kan uforutsette ting skje, som sykdom. Blir du arbeidsufør vil inntekten din gå drastisk ned. Det er derfor viktig å ta høyde både for en mulig renteoppgang og en mulig inntektsreduksjon, mener Sandmæl.

-Høyt forbruk blir lett en vane, og vaner er vonde og vende. Unngå derfor å komme inn i en ond sirkel der du bruker mer enn nødvendig. Har du penger til overs gir det deg en mulighet til å bygge et god privatøkonomisk fundament. Sørg for å spare opp til uforutsette utgifter. Har du forbrukslån, nedbetal så fort du kan. Har du boliglån utover 75 prosent av verdien, prioriter nedbetaling til du er innenfor en komfortabel belåningsgrad, anbefaler hun.

Bilde av forbrukerøkonom Silje Sandmæl finner du her

Kontakt:
Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, tlf. 482 87 522, e-post: silje.sandmael@dnb.no

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no 

Besøk oss på dnb.no

Tags:

Abonner