Nordmenn er hissigpropper i trafikken

Report this content

Rundt 70 % er enig i at det stadig blir flere hissige sjåfører i Norge, og halvparten av oss innrømmer at vi er mer hissig enn det vi burde være når vi kjører bil. Det viser en undersøkelse fra DnB NOR Skadeforsikring gjennomført av Respons Analyse.


- Hissigpropper som pisker opp stemningen i bilkøen og forårsaker stressende situasjoner i trafikken er ofte årsaken til kollisjoner.
Stress fører til at du ikke konsentrerer deg om kjøringen og tar unødvendige sjanser. Hissige sjåfører er også med på å påvirke at andre sjåfører blir mer stresset bak rattet, sier skadeleder i DnB NOR Skadeforsikring, Anne Stine Eger Mollestad.    

I den landsomfattende undersøkelsen har 912 bilførere blitt spurt om sine kjørevaner.
Nær 90 prosent av de spurte svarer at stress bidrar til trafikkulykker i ganske stor grad eller stor grad.

- Vi ser i særlig grad at folk blir stresset rett foran høytider, ferier eller for eksempel på fredag ettermiddag når de skal raskt opp på hytta eller gjøre unna helghandelen. Det skal gå fort, og de skal gjøre alle ting samtidig som de skal kjøre bil. Trafikkskadestatistikken basert på skademeldinger innlevert til forsikringsselskapene viser at fredag ettermiddag er det tidspunktet i uken da det er klart flest ulykker.

Eger Mollestad oppfordrer alle trafikanter til å vise hensyn, holde
jevn fart og unngå å ta unødvendige sjanser.
- Det er den beste og sikreste måten å kjøre på, og det gir også en miljøvennlig og økonomisk effekt. Du sparer veldig lite på å snike i køen eller å kjøre fortere enn den øvrige flyten i trafikken.


Mange sjåfører opplever at de blir stresset av andre aggressive sjåfører. Det er faktisk bare 9 prosent som svarer at de aldri blir stresset når de kjører bil.
I undersøkelsen ble bilførerne også spurt: ”Hva gjør du når en bil kommer bak og legger seg tett opptil deg?” 34% velger da å holde samme fart, 3% øker farten, 6% senker farten og 11% bremser brått opp og slipper opp igjen for å vise irritasjon. 45% av de spurte svarer at de prøver å slippe bilen forbi, som er det rådet Eger Mollestad også gir.

- Hvis du merker at andre vil forbi, er det lurt å kjøre inn til siden. Da slipper du hissige sjåfører som ligger rett bak deg. I tillegg minsker risikoen for farlige forbikjøringer. Det er dessverre lite du som sjåfør kan gjøre med andre hissigpropper i trafikken, men du kan la være å la deg stresse opp.

Ta kontakt for statistikk og bakgrunnstall.


Kontakt:
Skadeleder, Anne Stine Eger Mollestad, telefon 93480096
Kommunikasjonsrådgiver, Vidar Korsberg Dalsbø, telefon 99380389


Bilder: http://www.flickr.com/photos/dnb_nor/sets/72157626967060288/

 

 

Tags:

Abonner

Sitater

Rundt 70 % er enig i at det stadig blir flere hissige sjåfører i Norge, og halvparten av oss innrømmer at vi er mer hissig enn det vi burde være når vi kjører bil.
Anne Stine Eger Mollestad