Norges største Facebook-vegg åpner i ettermiddag

I dag kl. 11.00 åpnet DNB en egen Facebook-vegg for å høre hva slags bank nordmenn vil ha i fremtiden. Straks mørket faller på skal Facebook-veggen vises på høyhuset Royal Christiania Hotell midt i Oslo. Hvert 11. minutt belønnes de beste rådene med 1.111 kroner frem til kl. 22.00.

- Uansett hvem du er og hvor du bor, kan du nå poste ditt råd på www.facebook.no/dnb. Rådet blir da klart og tydelig for oss i DNB, på andre på Facebook og for folk Oslo sentrum. Skal vi være en bank for hele Norge, må folk flest få muligheten til å gi oss innspill på nye måter, sier Thomas Midteide, informasjonsdirektør i DNB.

Den åpne bankveggen på Facebook lanseres i anledning navnebyttet fra DnB NOR til DNB, og er en del av et langsiktig, tettere samarbeid med kundene gjennom økt bruk sosiale medier. Satsningen vil også inkludere et pilotprogram på nett og en egen portal for felles oppgaveløsning og sparring mellom kundene og DNB.

Bankråd med på veien videre
Rådene og innspillene som postes på Facebook skal danne grunnlaget for en enda bedre bank. DNB håper innspillene fra folk kan resultere i helt konkrete fremtidige banktjenester.

- Skal vi være hele Norges bank, må alle som vil få lov til å tenke kreativt sammen. Vi håper innspillene på den åpne bankveggen kan skape grobunn for nye idéer. Fremtidens bank er ikke noe vi skaper alene, den skapes sammen med kundene. Og gjerne på nett, sier Midteide i DNB

I tillegg til den store fysiske veggen i Oslo som speiler Facebook-veggen, vises siden på storskjerm over inngangspartiet til Oslo City og i ulike DNB-filialer. En egen rådgivergruppe fra DNB vil kåre vinnerne direkte på Facebook-veggen hver 11. minutt med den symbolske rådgiverlønnen som takk for hjelpen.

 

Kontaktpersoner:
Thomas Midteide, informasjonsdirektør, mobil 96 23 20 17

 

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Multimedia

Multimedia