Norsk økonomi i medvind gir godt resultat for DNB

DNBs resultat for tredje kvartal 2017 var 5 648 millioner kroner, en økning på 1 568 millioner fra samme kvartal året før. God fart i norsk økonomi bidro til lavere tap og økt inntjening for banken.

– DNB er på mange måter et speilbilde av norsk økonomi. Når det går bra for AS Norge, så går det også bra for banken. Det er akkurat det som skjer nå. Optimismen har fått et bredt og godt fotfeste i norsk økonomi. DNB opplever en positiv resultatutvikling i alle kundesegmenter, fra privatpersoner til de største bedriftene, sier konsernsjef Rune Bjerke i DNB.

Høy aktivitet
DNBs regnskap for tredje kvartal viste en moderat nedgang i netto renteinntekter på 24 millioner kroner fra andre kvartal. Utlånsmarginene har økt noe gjennom det siste året, men er fortsatt lavere enn snittet i et femårsperspektiv.

Andre inntekter landet på 3 922 millioner kroner, en nedgang på 7 millioner fra tredje kvartal i fjor. Aktiviteten var høy innenfor mange av områdene der DNB har en ledende posisjon. Kapitalmarkeds­transaksjoner, eiendomsmegling og kapitalforvaltning er eksempler på slike områder. Resultatene fra DNB Livsforsikring bidro også positivt etter et kvartal med solid drift.

DNB opplevde i tredje kvartal en fortsatt sterk interesse for sparing. 40 000 kunder opprettet Aksjesparekonto. Banken lanserte også en forbedret utgave av sitt BSU-produkt i kvartalet, med mulighet for sparing fra null år.

Krisekontroll
Nedskrivninger på utlån og garantier endte på 867 millioner kroner i tredje kvartal, 1 309 millioner lavere enn i samme kvartal i fjor. Bedrede makroøkonomiske utsikter har ført til en reduksjon i nedskrivninger for enkeltselskaper i tillegg til lavere gruppenedskrivninger i de bransjene som hittil har vært mest utsatt. DNB har også bidratt til vellykket restukturering av bedrifter, særlig innenfor oljerelatert industri og shipping.

– En av de viktigste temperaturmålerne i økonomien er hvorvidt små og mellomstore bedrifter våger å satse, låne penger, investere og ansette flere folk. DNB har over 183 000 småbedriftskunder over hele landet, og tallene vi legger frem i dag, er en tydelig tilbakemelding fra norsk næringsliv om at vi har lagt oljesmellen bak oss. Nå rettes blikket fremover, sier Bjerke.

Kostnadene steg med 476 millioner kroner fra tredje kvartal i fjor, men ble samtidig redusert med 95 millioner fra forrige kvartal. Finansskatten, som ble innført i 2017, trakk opp kostnadene sammen med økte investeringer på IT-siden.

Finansielle nøkkeltall for tredje kvartal 2017

  •  Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 7,4 milliarder kroner (7,4)
  •  Resultatet var 5,6 milliarder kroner (4,1)
  •  Resultat per aksje ble 3,34 kroner (2,43)
  •  Egenkapitalavkastningen ble 11,2 prosent (8,5)
  •  Kostnadsgraden var 42,7 prosent (40,6)
  •  Ren kjernekapitaldekning (i henhold til overgangsregler) var 16,3 prosent (15,7)

Sammenlignbare tall for tredje kvartal 2016 i parentes. 

Detaljer om DNBs resultater finner du på www.ir.dnb.no

Kontakt:
Thomas Midteide, konserndirektør Kommunikasjon, mobil +47 962 32 017
Rune Helland, leder for Investor Relations, mobil +47 977 13 250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.