Ny investeringsdirektør i DNB Asset Management

Alexandra Morris er ansatt som ny investeringsdirektør i DNB Asset Management, Norges største forvaltningsmiljø.

Den nye investeringsdirektøren kommer fra stillingen som leder av ODIN Forvaltnings europeiske fond, og er en anerkjent fagperson i bransjen. I DNB Asset Management vil hun få ansvaret for all egenforvalting av aksjer, renter og eiendom samt distribusjon av kapitalforvaltningsprodukter til institusjonelle kunder. Hun vil samtidig inngå i ledergruppen i forretningsområdet Wealth Management i DNB, som inkluderer både pensjonsrådgivning, forvaltning og privatbankvirksomheten i konsernet.

- Vi er veldig glade for at Alexandra Morris har valgt DNB som sin neste arbeidsgiver. Vi har stor respekt for den jobben hun har gjort tidligere, og ser frem til å få henne med på laget for å gjøre Norges største fondsforvalter enda bedre i fremtiden, sier Tom Rathke, konserndirektør for Wealth Management i DNB.

Alexandra Morris (53) er utdannet siviløkonom og autorisert finansanalytiker. Hun har en bakgrunn som porteføljeforvalter og finansiell analytiker. I perioden 2000-2004 var hun leder av Investor Relations i Nycomed Amersham i London. Siden 2004 har hun vært ansvarlig for ODIN Forvaltnings europeiske fond.

- Jeg har hatt ti spennende år i ODIN, og gleder meg nå til å begynne i DNB og være med å utvikle organisasjonen videre. Jeg ser også frem til å få jobbe med investeringsfaget i et stort og kompetent finanskonsern som DNB, og bli kjent med nye kollegaer som jeg vet har masse kunnskap og engasjement for god forvaltning, sier Morris.

Morris tiltrer stillingen i august 2015. Samtidig deles investeringsledelsen i to, slik at man får et mer rendyrket fokus for hver rolle. Torkild Varran vil foruten å være administrerende direktør, også ha ansvaret for allokering og seleksjon.


Fakta om DNB Asset Management:

  • DNB Asset Management er Norges største fondsforvalter og har en total forvaltningskapital på 542 milliarder norske kroner pr. 31.12.14.

  • Selskapet er en del av DNB-konsernet og har egne kontorer i Oslo, Bergen, Stockholm, Luxembourg og Hongkong

  • DNB Asset Management har totalt ca. 75 analytikere og forvaltere

  • Fondene som forvaltes av DNB Asset Management har til sammen 479 000 andelseiere, både institusjonelle kunder og personkunder.


Kontakt:
Even Westerveld, informasjonsdirektør i DNB, mobil +47 400 16 744

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner