Nybilene som holder seg best i pris

Blant Norges mest solgte biler er det små SUV’er og familiebiler som holder seg best i pris. Riktig utstyr og motor er viktig for å redusere verditapet på den nye bilen.

- Noen modeller holder seg bedre enn andre, men riktig utstyr er viktig. Å spare for eksempel 5.000 kroner på xenon når bilen kjøpes ny, kan fort bli et tap på det dobbelte når bilen skal selges. Det er den totale kostnaden av bilholdet som teller, ikke besparelsen der og da, sier Haakon J. Marthinsen, leder for Autolease i Norge, biladministrasjonsselskapet til DNB.

Autolease er en av Norges største bileiere med en flåte på nær 30.000 biler.
- Bensinmotor har blitt mer populært, også i bruktmarkedet. Bensin egner seg best for mindre biler som kjøres lite. Selv om myndighetene har økt avgiftene for diesel, er diesel fortsatt mest økonomisk for mellomstore og større biler som kjøres langt, sier Marthinsen.

Hvert år skifter Autolease ut rundt 4.000 biler og gjør inngående analyser av hva som bidrar til å holde verdien oppe på hver enkelt bilmodell. I denne analysen inngår motorvalg og utstyr som viktige elementer, men også lakkfarge og manuell eller automatisk girkasse kan være kritiske komponenter.
- Valget mellom ny eller utgående modell er ofte aktuelt. Generelt bør man velge ny modell, det gir best totaløkonomi. Men for de som skal kjøre nybilen til den er utslitt, er det mest lønnsomt å kjøpe en utgående modell, sier Marthinsen.

Golf er ute med ny modell, og markedsverdien etter tre år og 45.000 km anslår Autolease til 68 prosent for den nye modellen og 62 prosent for den utgående.

I den vedlagte listen er det oversikt over de 20 mest solgte bilene og hva Autolease anbefaler av motor, utstyr og karosseriform. Autolease har også regnet ut antatt markedsverdi på konkret utstyrte bilmodeller. Markedsverdien vil si den prosentvise verdien av bilens butikkpris etter at den har rullet tre år og 45.000 km på veien. Alle bilene på listen er gode kjøp, og de holder seg godt i bruktmarkedet.
- Listen gir også de som har en bruktbil å selge indikasjoner på hva markedet etterspør av utstyr på den aktuelle modellen, sier Marthinsen.

Tabell - nybilene som holder seg best i pris

Autolease
Autolease
er en av Norges ledende leverandører av bilfinansiering og biladministrasjon. Virksomheten er en del av DNB ASA. Autolease er også etablert i Danmark og Sverige, og har en flåte på over 30.000 biler. Autolease er den eneste aktøren i markedet som har tatt internett aktivt i bruk for å synliggjøre de reelle kostnadene og samtidig gjøre bilholdet enklere. Mange bedrifter kan redusere kostnadene til bilholdet.


Kontaktpersoner:

Haakon J. Marthinsen, Country Manager Autolease Norge, mobil: 900 12075
Aud-Helen Rasmussen, Informasjonssjef DNB, mobil 911 36371

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no 

Besøk oss på dnb.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.