Nytt rentekutt fra DnB NOR

DnB NOR reduserer sine renter på boliglån og innskudd til personkunder med inntil 0,50 prosentpoeng. Beste boliglånsrente i DnB NOR innenfor 75 prosent av verdigrunnlaget blir etter dette 3,60 prosent.

Bakgrunnen for rentereduksjonen er fallende markedsrenter og forventninger om ytterligere nedgang etter dagens rentebeslutning i Norges Bank.

- Utviklingen i pengemarkedsrentene er viktig for vår rentesetting. Vi ser at Norges Banks rentebeslutning i dag umiddelbart førte til en nedgang i pengemarkedsrentene. Det, sammen med klare forventninger om at rentenivået skal videre ned i tiden som kommer, gjør at vi kan sette ned boliglånsrenten med inntil 0,50 prosentpoeng, sier konserndirektør for Personmarked i DnB NOR, Jarle Mortensen.

Halvert siden i fjor
DnB NOR har dermed mer enn halvert boliglånsrenten siden slutten av oktober i fjor. Rentereduksjonen for nye lån gjelder fra 31. mars. For eksisterende lån og innskudd gjelder de nye vilkårene fra 4. mai.

Kontaktperson:
Informasjonsdirektør Aud-Helen Rasmussen, mobil 911 36 371 

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Multimedia

Multimedia