Nytt toppår for norske hoteller

Hotellnæringen går så det griner for øyeblikket. Og best går det i distriktene, viser ny bransjerapport.

Hotellmarkedsdagen arrangeres i Oslo i dag, i regi av Horwath HTL og DNB. I den anledning publiserer Horwath HTL også sin årlige hotellrapport som er en viktig temperaturmåler på aktiviteten i den norske hotellnæringen.

Rapporten viser at Norge hadde 22,6 millioner hotellovernattinger i 2016. Dette er en ny toppnotering og utgjør en økning på 4,4 prosent fra 2015. Foreløpige tall fra 2017 viser at oppturen har fortsatt, med en vekst på 2,4 prosent fra samme periode i fjor.

By mot land
Hotellene tar seg dessuten bedre betalt enn før, i form av en høyere gjennomsnittlig rompris, viser rapporten.

- Den mest iøynefallende trenden akkurat nå, er forskjellen mellom by og land. I byene er det bedriftskundene som dominerer og prisene har stått mer eller mindre på stedet hvil. For distriktshotellene er det annerledes. De nyter godt av økende turisttilstrømning og høyere priser. For første gang ser vi nå at distriktshotellene oppnår høyere pris enn de som er plassert i byene, sier Erlend Heiberg, administrerende direktør i Horwath HTL.

Romprisen for byhoteller i 2016 var i gjennomsnitt 900 kroner. For distriktshoteller var gjennomsnittlig rompris 907 kroner. For tre år siden var prisene henholdsvis 899 og 863 kroner.

Regionale sprik 
Hittil i år har prisene økt ytterligere på landsbasis. Feriemåneden juli var en spesielt god måned med over 50 kroner høyere priser per rom sammenlignet med samme måned i fjor.

- Dette stemmer godt med tilbakemeldingen vi får fra våre kunder. Hotellnæringen går så det griner for øyeblikket. Vi har både kjeder og enkeltstående hoteller som kunder og ser at belegget og lønnsomheten øker for mange. Det er imidlertid fortsatt regionale forskjeller, med betydelig prispress i deler av landet, sier Trine Sundt, ansvarlig for utlån til hotell- og serviceindustri i DNB.

De tradisjonelt sterke hotellmarkedene i byene på Vestlandet har fortsatt utfordringer på grunn av lavkonjunktur i oljebransjen. I Horwath HTLs rapport hadde hele 16 av 46 byer en negativ utvikling i gjennomsnittlig rompris. Dette tyder på et tøffere marked i byene hvor pris i større grad blir brukt for å tiltrekke seg gjester.

Svalbard og Sørlandet
Utenfor byene strømmer turistene til og bidrar til å øke etterspørselen etter hotellrom. Et eksempel er Svalbard, der antall solgte hotellrom fortsetter å øke til tross for at romprisen har økt med over 40 prosent på tre år. De ferskeste tallene viser at Sørlandet og Fjord-Norge stod for den sterkeste veksten i juli måned.

- Stadig flere etterspør nye opplevelser og vil bo på et hotell som tilbyr mer enn et rom. Distriktshotellene er ofte dyktige på dette området, og har fått betalt for dette både i form av flere gjester og høyere inntekter per gjest, sier Heiberg. 

For ytterligere kommentarer:
Erlend Heiberg, Horwath HTL: mobil +44 78 72 822 522
Trine Sundt, DNB: mobil + 47 971 91 865

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner