Økt fare for ulykker i vinterferien

Vinterferien er høytid for bilproblemer av alle slag. Vær derfor ekstra oppmerksom, klargjør bilen og planlegg fremover for å minske risikoen for problemer på veien.

På utfartsdagene i vinterferien er det mange biler på veiene, og dermed øker også risikoen for ulykker. Antallet utrykninger for Bilbergingsselskapet Viking Redningstjeneste, som er DNB Skadeforsikrings samarbeidspartner, stiger med om lag 20 prosent i vinterferieperioden sammenliknet med normalperioder resten av året. Vinterferien i fjor tilsvarte cirka 5 prosent av fjorårets totale aktivitet for Viking.
- Aktiviteten for Viking Redningstjeneste er på sitt høyeste rundt vinterferien. I år er det forventet en sterkere økning av trafikk enn normalt på grunn av den sviktende vinteren i lavlandet og ønsket om å komme seg til fjells for å få litt snø og vinter mens det fortsatt er mulig, forklarer konserndirektør for salg og marked i Viking Redningstjeneste, Isabelle Solli.
Viking har mest å gjøre på dager da det er mye utfarts- og hjemreiser, spesielt i områder med tradisjonelle vintersportssteder og i hytteområder i Oppland, Buskerud og Hedmark. I disse områdene blir aktiviteten nærmest doblet.

Stress og dårlig planlegging
Med den økte mengden av bilister på veiene i slike perioder, blir dårlig planlegging og stress en delaktig årsak til ulykker i trafikken. Et godt råd fra Viking og DNB er derfor å være tålmodig i kø, tilpasse farten etter rådende føreforhold, ha gode dekk og ta hensyn til andre trafikanter.
- En stresset person er ofte mer uoppmerksom og tar større sjanser i trafikken. Økt trafikkmengde kombinert med dårlig vær og dårlig tilstand på bilen øker risikoen for ulykker, minner skadeleder i DNB Anne Stine Eger Mollestad om.
- Hvis uhellet mot formodning skulle være ute - ring et bilbergingsselskap! Følgeskadene av å ringe naboen med traktor kan være alvorlige og meget kostbare hvis man for eksempel har kjørt seg fast og trenger hjelp til å komme løs, opplyser Solli.

Bilens tekniske stand
Teknisk stand av bilen er også meget viktig. Tall fra Viking viser følgende skadetilfeller fra tidligere år:

  • 35 – 40 prosent av skadetilfeller er relatert til startvansker og flatt batteri.
  • Motorfeil og fast- / utforkjøring står for omtrent 40 prosent.

Dette tilsvarer en andel på 80 prosent for vinterrelaterte skader i vinterferieukene.
- Det å gjøre egne grep som å sørge for at batteriet er fulladet før ferien, at oljen er fylt opp og frostvæsken holder riktig temperatur, kan minske potensialet for problemer. Antallet motorproblemer øker i kuldeperioder, og da spesielt om bilen ikke er godt nok forberedt på forholdene. Det er heller aldri dumt å ha med startkabler, sier Eger Mollestad.

DNBs og Vikings sjekkliste for vinterferien:

  • Påse at bilen er riktig skodd, bare å ha vinterdekk er ikke alltid tilstrekkelig. Flere nye dekk har retningsbestemte mønstre, disse må monteres i korrekt retning på bilen for at du skal få et godt veigrep. I tillegg har dekk en "best før dato". Gummien eldes og veigrepet blir dårligere. Har du gamle dekk bør de kanskje byttes eller i det minste vaskes. Skitne dekk gir dårlig grep.
  • Sjekk oljenivået. Skal du ut på en lengre kjøretur lønner det seg å ta et oljeskift. Om oljen er for gammel, eller for tykk kan vintertemperaturene gi bilen problemer.
  • Sjekk holdbar temperatur for frostvæske. Om det er meldt kalde temperaturer er det viktig at bilen din har frostvæske som tåler det. Om frostvæsken ikke har lav nok holdbar temperatur kan det føre til at radiatoren i bilen fryser i stykker.
  • Lad bilbatteriet. Batteriet har også en levetid og vil over tid bli svakere. Det er fordel å lade, samt teste batteriet før ferien starter. Dermed får du vite forut om du trenger nytt batteri eller om det gamle er godt nok for turen.
  • Pakk riktig. Pakking av bilen kan være avgjørende for om det i ulykker blir alvorlige personskader eller ikke. Sørg for at løse objekter festes og ikke kan slenges rundt i bilen. En alpinstøvel på 1 kg vil ved en bråstopp i 50 km/t komme som et prosjektil med en vekt tilsvarende 96,5 kg. Pakk derfor slik at den tyngste bagasjen ligger nederst og lengst frem i bagasjerommet, samtidig som alle løse objekter er festet grundig.
  • Ha med nødutstyr. For å være best rustet om du er uheldig er det viktig å ha pakket med varme klær og pledd, ha en lommelykt og eventuelt nødmat, refleksvest og varseltrekant om du stopper langs veien.

Bilder av Anne Stine Eger Mollestad finner du her


Kontakt:
Skadeleder i DNB, Anne Stine Eger Mollestad, tlf. 93 48 00 96
Konserndirektør for salg og marked i Viking Redningstjeneste, Isabelle Solli, tlf. 90 56 38 45

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner