Oljeprisen nærmer seg toppen

Report this content

Stor økning i produksjon fra USA og Canada og svakere global etterspørselsvekst etter olje gjør at oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB Markets tror at oljeprisen nærmer seg toppen.

- Vår spådom for 2013 er den samme som tidligere. Vi forventer å se at oljeprisen fortsatt vil ligge omtrent på dagens nivå rundt 120 dollar fatet. Vi tror med andre ord fremdeles på høye oljepriser fremover, men vi forventer å se en utflating av oljeprisen etter 2013. I det korte bildet har vi allerede kommunisert flere ganger at vi forventer en korreksjon i annet kvartal, og at prisen vil falle til et nivå som ligger i et intervall mellom 105-115 dollar fatet, sier Kjus.

Lavere etterspørsel
I løpet av det siste året har tendensen vært svak for global etterspørsel etter olje.

- Markedet ser ut til å tilpasse seg de høye oljeprisene, og det er spesielt i de industrialiserte landene og spesielt i USA hvor etterspørselen har sunket. USA er i ferd med å bli mindre oljeavhengig, og de har samtidig fått opp øynene for alternative energikilder til olje. Naturgass kommer i langt større grad enn tidligere til å bli brukt i transportsektoren i USA gjennom biler som kan gå på både naturgass og bensin. Det er også i ferd med å skje en endring i bilparken i USA mot mindre, mer bensingjerrige og energieffektive biler.

Kjus mener også at oljeproduksjon er for høy til at oljeprisen skal kunne holde seg på dagens nivå på sikt.

- Markedsmekanismene slår inn når oljeprisen er høy. Etterspørselsveksten svakkes og hvis landene utenfor OPEC samtidig klarer å øke sin produksjon, slik det nå ser ut, vil det tvinge OPEC til å redusere sin produksjon. Dette igjen vil føre til høyere reservekapasitet og dermed gi et negativt prispress på olje, mener Kjus.

Følgene av lavere oljepris
Kjus tror oljeprisen må falle betydelig lavere enn 100 dollar fatet for at Norge skal oppleve noen større negative effekter av lavere oljepris. Staten vil naturligvis få noe lavere oljeinntekter, men det vil ikke nødvendigvis bli kjørt færre prosjekter på norsk sokkel så lenge oljeprisen holder seg over 100 dollar fatet. For mange vil en lavere oljepris oppfattes positivt ettersom bensin vil bli billigere, og oljeprisen har jo samtidig mye å si for f.eks flypriser og kostnadene knyttet til shipping og transport.

Kontaktinformasjon:
Torbjørn Kjus, oljeanalytiker i DNB Markets
Telefon 94147730

Vidar Korsberg Dalsbø, kommunikajonsrådgiver DNB
Telefon 99380389

 

 

Tags:

Abonner

Sitater

Prisen vil falle til et nivå som ligger i et intervall mellom 105-115 dollar fatet
Torbjørn Kjus