Organisasjonsendringer i DNB ASA

Report this content

DNB har fra i dag ny organisasjonsstruktur og ny konsernledelse. De største endringene er:

  • «Corporate Banking» er nytt forretningsområde som skal gi mer helhetlig betjening av bedriftskundene. Området består av de tidligere forretningsområdene «Bedriftsmarked» og «Storkunder og Internasjonal».
  • Utviklingsressurser innenfor IT organiseres inn i forretningsområdene for å styrke satsingen på digitale kundeflater og sikre gode, digitale kundeopplevelser.
  • Felles IT-tjenester og ansvar for drift og automatisering legges i det nye støtteområdet «Technology & Services». Området skal også styrke arbeidet med sikkerhet, etterlevelse og stabil drift.
  • «People» blir et eget støtteområde, med ansvar for utvikling av medarbeidere og effektiv bemanningsstyring.

Konsernledelsen i DNB har en kjønnsfordeling på 50/50 og består fra i dag av:

Konsernsjef, CEO: Kjerstin Braathen

Konsernfinans, CFO: Ottar Ertzeid

Corporate Banking: Harald Serck-Hanssen

Personmarked: Ingjerd Blekeli Spiten

Wealth Management: Håkon Hansen

Technology & Services: Maria Ervik Løvold

Markets: Alexander Opstad

Risikostyring Konsern: Ida Lerner

Group Compliance: Mirella E. Wassiluk

People: Kari Bech-Moen

Payments & Innovation: Rasmus Figenschou

Communications: Thomas Midteide

For ytterligere kontakt:

Investor relations: Head of IR, Rune Helland: +47 977 13 250
Media: Group EVP Communications, Thomas Midteide: +47 962 32 017

Abonner