Oslo Børs - DNBA34 - Nytt lån til notering i dag

Nytt lån til notering i dag, 07.04.2008: Lånets navn: 6,35% DnB NOR Bank 08/11 Ticker: DNBA34 ISIN: NO0010424583 Utestående volum:Åpent lån pålydende NOK 1300 mill. Forfallsdato: 04.04.2011 Rente og rentebærende fra: rente 6,35%, rentebærende fra og med 04.04.2008 Tilrettelegger: DnB NOR Markets Ordreboks ID Ordinary Call: 54222 Ordreboks ID Bulletin Board: 54223

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner