Oslo Børs - DNBA35 - Nytt lån til notering i dag

Nytt lån til notering mandag, 07.04.2008: Lånets navn: FRN DnB NOR Bank 08/11 Ticker: DNBA35 ISIN: NO0010424591 Utestående volum:Åpent lån pålydende NOK 3600 mill. Forfallsdato: 04.04.2011 Rente og rentebærende fra: rente 6,87% frem til 4.7.2008 (3 mnd NIBOR + 0,75pp), rentebærende fra og med 04.04.2008 Tilrettelegger: DnB NOR Markets Ordreboks ID Ordinary Call: 54224 Ordreboks ID Bulletin Board: 54225

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner