Oslo Børs - Nytt lån til notering i morgen

Nytt lån til notering i morgen, 09.04.2008: Lånets navn: 6,05% DnB NOR Bank 08/13 Ticker: DNBA36 ISIN:NO0010425101 Utestående volum: Åpent lån pålydende NOK 500 mill. Forfallsdato: forfall 08.04.2013 Rente og rentebærende fra: rente 6,05% rentebærende fra og med 08.04.2008 Tilrettelegger: DnB Markets Ordreboks ID Ordinary Call: 54265 Ordreboks ID Bulletin Board: 54266

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner