Otterstad og Figenschou ansatt som konserndirektører i DNB

Alf Otterstad og Rasmus Aage T. Figenschou ble 11. desember 2017 konstituert som konserndirektører i DNB Bank ASA. Med virkning fra 16. april 2018 er begge ansatt som faste medlemmer av konsernledelsen, med Alf Otterstad som konserndirektør for IT og Rasmus Aage T. Figenschou som konserndirektør for New Business. 

Kontakt:

Thomas Midteide, Konserndirektør Media og Marketing, +47 96232017
Rune Helland, Head of Investor Relations, +47 97713250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner