På visning i påsken? - Se opp for boligfellene.

Kun to av ti boligkjøpere får en teknisk kyndig til å gå gjennom boligen før de legger inn bud. Folk må ta flere forbehold, oppfordrer Terje Halvorsen i DNB Eiendom.

Selv om mange er bekymret for at de ikke får nok informasjon om boligens tekniske stand, tar overraskende få egne forbehold. I en fersk undersøkelse fra DNB Eiendom kom det fram at kun 16 prosent lar en håndverker eller teknisk kyndig person gå gjennom boligen før de legger inn bud.

- Hva dette skyldes er et godt spørsmål, men faktum er at teknisk kyndige sjelden benyttes. I stedet går man til det skrittet at både kjøper og selger kjøper hver sin forsikring, sier Terje Halvorsen, adm. direktør i DNB Eiendom.

For å unngå å havne i en konflikt i etterkant så ta forhåndsregler. Ta deg tid til å gjøre grundige undersøkelser og søk hjelp hos profesjonelle dersom du er usikker.

- Konfliktnivået er økende, noe vi som eiendomsmegler hverken er tjent med eller ønsker. Eiendomstransaksjonene går fort, og kjøperne opplever noen ganger at man ikke har fått det man har kjøpt, sier Halvorsen

Han mener at boligkjøperne har tilstrekkelig med tid til å sjekke boligen nøye under visning, men også at det normalt er mulig å se den utenom visningstid.

- De fleste selgere vil stille seg positive til å la en potensiell kjøper ta en nærmere kikk på boligen. Dette gjelder uavhengig av om det er før eller etter visning, og om det er sammen med en fagperson, avslutter Terje Halvorsen.

Slik går du frem:

- Les kritisk og nøye alt som er gitt av informasjon:
Dersom det er behov for å totalrenovere badet, el-anlegget eller rørsystemet, må dette tas høyde for i budet.

- Er du usikker på boligens tekniske stand, søk hjelp av fagfolk.Dersom du ikke er trygg på at informasjonen du sitter med er utfyllende, så be om mer informasjon om eiendommens tekniske stand. Vurder også å ta med deg egne fagfolk dersom du er usikker.

- Ha finansieringsbeviset klart før du går inn i budprosess.
Hvis ikke må det tas forbehold om finansiering under budrunder. Et usikkerhetsmoment som selger helst vil unngå og som gjør at du blir prioritert ned blant kjøpere.

- Sett en akseptfrist:

Dette legger press på selgeren og de andre budgiverne. Samtidig unngår du å være forpliktet av budet lenger enn ønsket.

- Budet forplikter:

Både muntlig og skriftlig bud er bindende. Du har ingen angrefrist etter det er lagt inn, så nøy deg med én budrunde av gangen.

- Vektlegg renteheving:

Sett en grense for budet ditt som tar utgangspunkt i egen økonomi og livsstil.

For mer informasjon kontakt informasjonssjef i DNB, Aud-Helen Rasmussen, mobil 911 36371.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner