Påminnelse: Invitasjon til DNBs kapitalmarkedsdag – 25. november 2015

Report this content

DNB har gleden av å invitere til kapitalmarkedsdag.

Dato: onsdag 25. november 2015 i London.

Tidspunkt: fra 12.30 til 16.30 (Engelsk tid), inkludert en spørrerunde.

Sted: Hotel Claridge's, Brook Street, Mayfair, London W1K 4HR, England.

Registrering og lunsj fra 11:30 til 12:30 (Engelsk tid).

Vi vil presentere følgende temaer; Dagsaktuell status, finansielle mål og ambisjoner, kapital og balansestyring samt en oppdatering fra ulike forretningsområder med fokus på utvikling i personmarkedet, IT og konsernets risikostyring. Hele DNB ledelsen vil være tilstede.

REGISTRERING

Vi oppfordrer deltakerne til å registrere seg på https://www.deltager.no/CMD2015.
Siste dag for registrering er 20. november 2015.
Arrangementet vil også bli overført på webcast.

Vi ser frem til å møtes i London.

for DNB ASA,
Rune Bjerke,
Konsernsjef, DNB

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no

Besøk oss på dnb.no

Abonner