Paradigmeskifte i sparing og historisk soliditet

Report this content

DNBs resultat i første kvartal 2021 var 5 885 millioner kroner, noe som er 1 884 millioner kroner høyere enn tilsvarende periode i 2020. Banken opplever en eksplosiv sparevekst, og DNBs finansielle posisjon har aldri vært sterkere.

Markedet for spareprodukter, aksjer og fond nådde historisk høye nivåer i kvartalet, og DNB har nå et rekordvolum under forvaltning, med sterk innskuddsvekst i alle kundesegmenter. Norsk økonomi fortsatte å hente seg inn igjen i første kvartal, og myndighetenes nullrentepolitikk har bidratt til å øke likviditeten hos norske bedrifter og husholdninger.

– Vi merker et paradigmeskifte innen sparing. DNB solgte flere fond i dette kvartalet enn noen gang før. I løpet av perioden opplevde vi også stor interesse for å investere i bærekraftige alternativer. Vi har nylig forsterket satsingen vår på ESG-fond, og snart lanserer vi DNB Klima Indeks, et fond som etter det vi kjenner til er det aller første i Norge som er fullstendig tilpasset Paris-avtalen, sier konsernsjef Kjerstin Braathen.

Personkunders nettotegning i fond gjennom DNBs egne kanaler var på rekordhøye 6,9 milliarder kroner i første kvartal. Samtidig opplevde personkundesegmentet en eksplosiv vekst i spareavtaler, og antallet avtaler passerte 500 000 totalt. DNB satte også nye rekorder for digitalt salg, og nådde 250 000 brukere av Spare-appen, som nå står for 30 prosent av bankens fondssalg.

Høy aktivitet i alle segmenter

Det lave rentenivået fortsetter å påvirke bankenes renteinntekter. Netto renteinntekter for første kvartal var 9 230 millioner kroner, 1 166 millioner kroner (11,2 prosent) lavere enn i tilsvarende kvartal 2020. Nedgangen i renteinntekter skyldtes i all hovedsak rentereduksjonene i fjor og en sterkere krone.

Stor aktivitet knyttet til kapitalinnhenting og -forvaltning har gitt gode inntekter for banken. Netto provisjonsinntekter økte med 394 millioner kroner, eller 17,6 prosent, sammenliknet med første kvartal 2020. Høy aktivitet i boligmarkedet ga gode inntekter for eiendomsmegling og god vekst i utlån til personkunder i kvartalet.

– Selv om enkelte bransjer og regioner fortsatt er preget av smitteverntiltakene, er det gledelig å se at myndighetenes gjenåpningsplan gir økt aktivitet og optimisme både blant bedrifter og i befolkningen. SMB-markedet fortsatte veksten på utlån i første kvartal, med en økning på 2,3 prosent. Samtidig opplevde oppstartsrådgiverne våre en betydelig vekst i nyetableringer. Det sier noe om den sterke omstillingskraften som ligger i norsk næringsliv, sier Braathen.

Sterk soliditet og netto tilbakeføringer

Resultat per aksje (EPS) var 3,65 kroner i første kvartal, sammenliknet med 2,28 kroner i første kvartal 2020 og 3,28 kroner i fjerde kvartal 2020. DNBs finansielle posisjon har aldri vært sterkere, med en ren kjernekapitaldekning (CET1) på 19,2 prosent.

Banken hadde netto tilbakeføringer på tapsavsetninger på 110 millioner kroner i første kvartal. Dette er en forbedring sammenliknet med både foregående kvartal og første kvartal i fjor, hvor det var netto tapsavsetninger på henholdsvis 1 250 millioner kroner og 5 771 millioner kroner.

Finansielle nøkkeltall for første kvartal 2021 (tall for tilsvarende kvartal i 2020):

  • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 7,5 milliarder kroner (10,1)
  • Resultatet for kvartalet var 5,9 milliarder kroner (4,0)
  • Resultat per aksje var på 3,65 kroner (2,28)
  • Egenkapitalavkastningen var 10,0 prosent (6,5)
  • Kostnadsgraden var 43,6 prosent (35,3)
  • Ren kjernekapitaldekning (CET 1) var 19,2 prosent (17,7)

Detaljer om DNBs resultater finner du på ir.dnb.no

For ytterligere informasjon:  

Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 97 71 32 50  

Thomas Midteide, konserndirektør for Kommunikasjon og bærekraft, tlf. 96 23 20 17  

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.