Pengedryss over Oslo

Av Sparebankstiftelsen DnB NORs sist tildelte pengegaver til allmennyttige formål havner 7,5 av 30 millioner kroner i Oslo. Nye pengegaver skal deles ut før sommeren. Søknadsfristen er 15. februar.

DnB NORs lokale banksjefer har på vegne av stiftelsen overrakt pengene til følgende 15 organisasjoner som tilrettelegger tilbud for barn og unge:

 • Universitetet i Oslo: 2 millioner kroner til elevøvelsesutstyr og realisering av prosjektet ”mellom himmel og jord”.
 • Stiftelsen Geitemyra matkultursenter for barn: 1,4 millioner kroner til etablering av undervisningslokaler
 • Naturfagsenteret: 1 million kroner til materiell til arrangementer
 • Norsk folkemuseum: 750.000 kroner til opplegget ”fra matstu til moderne kjøkken”
 • Dramatikkens hus: 700.000 kroner til sceneteknisk utstyr
 • Barnefestivalen AS Miniøya: 580.000 kroner til spesialdesignet telt
 • Sub Scene: 300.000 kroner til musikkutstyr
 • Forskningsfabrikken: 285.000 kroner til utstyr og brosjyre med mattetriks og eksperimenter
 • Musikk i skolen: 145.000 kroner til utvikling av manus og musikk
 • Very Style og Element soul crew dansekompani: 90.000 kroner til utstyr
 • Bjørnholt skole: 90.000 kroner til oppgradering og utvidelse av lysstudio
 • Søndre Aas gard og miljøsenter: 50.000 kroner til materiell
 • Den norske ballettskolen: 40.000 kroner til kostymer
 • Vaskeriet kulturhus (Teisen): 35.000 kroner til mobil speilvegg
 • Oslo synkron: 25.000 kroner til videokamera og forsterker

DnB NORs lokale bankkontorer spiller en aktiv rolle i Sparebankstiftelsen DnB NORs utdeling av pengegaver til allmennyttige formål, som det er anledning til å søke om hver vår og hver høst.
-Våre lokale banksjefer og rådgivere kjenner markedsområdet sitt godt. Derfor oppfordrer de ofte aktuelle organisasjoner eller aktører til å søke, opplyser divisjonsdirektør for DnB NOR Oslo, Jarle Mortensen.

Stiftelsen støtter prosjekter som skaper engasjement, som har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. I den geografiske fordeling av gavene skal det i følge Stiftelsens vedtekter legges særlig vekt på de deler av landet der den tidligere Gjensidige NOR Sparebank drev sin virksomhet, det vil Østlandsområdet og Innlandet.

Ny søknadsfrist 15. februar
Ny frist for å søke Sparebankstiftelsen DnB NOR om pengegaver til allmennyttige formål er satt til 15. februar. Denne gangen vil formålene ” kulturminner”  og ” ut i naturen ” bli prioritert. I høst ble ” kulturelle aktiviteter  og uttrykk” og ” jorden og universet”  prioritert. Da kom det inn 84 søknader fra Oslo. De 15 ovennevnte ble innvilget.

Søknadsskjema finner du her:
http://www.sparebankstiftelsen.no/

 

Kontakt:
Kommunikasjonsrådgiver i DnB NOR, Marit E. Giske, tlf. 90929940

Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnbnor.no 

Besøk oss på dnbnor.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Multimedia

Multimedia